Till startsidan
Till startsidan
2024-05-28
Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs
På grund av fiberdragning är endast en körbana öppen. Trafiken regleras med stoppljus. Arbetet beräknas vara klart senast fredag.
Läs mer om Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs

Katter

Det kommer in många klagomål rörande katter, till exempel att de använder sandlådor och lekplatser som toalett eller går in i hus.

Lagen om tillsyn över hundar och katter

Det är kattägaren som är skyldig att se till att katten inte stör andra.

Lagen om tillsyn över hundar och katter säger att den som är ägare till en katt eller hund ska ha den tillsyn som krävs för att undvika att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter, som att till exempel vara skrämmande. Det är du som djurägare som har ansvaret för din hund eller katt och allt som denne orsakar.

Vidare står det i 36 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att husdjur ska förvaras och skötas på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa inte uppstår.

Störningar 

Katter som passerar din tomt och kanske gräver i rabatter eller sandlådor är ett stort problem som du delar med många. Kattägaren kanske tror att katten håller sig på sin tomt och känner inte till att den besvärar grannar. Om det är möjligt, prata med de grannar som har katter och berätta på ett vänligt sätt vad katterna gör och hur du upplever det. Bor du i ett flerfamiljshus så kontakta även din hyresvärd. Kanske kan de gå ut med information till alla hyresgäster. Kommunen kan inte fånga in eller avliva katter som springer fritt.

Tips till kattägare

Du som har en katt inom tätbebyggt område måste sköta katten på sådant sätt att dina grannar inte störs samtidigt som kattens naturliga behov tillgodoses. Tipsen nedan kan underlätta för både dig, din katt och dina grannar:

  1. Ha helst innekatt eller håll åtminstone katten inomhus på natten.
  2. Släpp bara ut katten när du är hemma och kan kontrollera var den är. Om du har många katter, släpp endast ut en eller två samtidigt.
  3. Kastrera och sterilisera katten om du inte bedriver uppfödning.
  4. Ge katten en latrinlåda med sand eller annat strö, så att den kan uträtta sina behov inomhus. Håll lådan torr och ren.
  5. Mata katten inomhus. Mata aldrig katter som du inte ansvarar för.
  6. Prata med dina grannar om hur ni gemensamt kan bidra till att få katten att bete sig på ett sätt som inte stör omgivningen.

Katter ska registreras

Från och med 2023 ska katter vara id-märkta och registrerade hos Jordbruksverket. Det gäller såväl innekatter som utekatter. Kravet på registrering gäller även om katten redan är registrerad i ett frivilligt register. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och de kan besluta om åtgärder om en katt inte är märkt eller registrerad. Läs mer om att märka och registrera katter på Jordbruksverkets webbplats.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen, telefontid vardagar klockan 10-12 utom tisdagar. Telefon: 054-17 20 00 (växel) eller e-post: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av