Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-09-17
Klarälvsbanan avstängd i Forshaga
Under vecka 39 är Klarälvsbanan avstängd sträckan på bron över Klarälven i Forshaga. Orsaken är arbete med fjärrvärmeledning.
Läs mer om Klarälvsbanan avstängd i Forshaga

Riksintressen

När ett område klassas som riksintresse innebär det att området är unikt eller av särskild betydelse för länet, landet eller internationellt.

Riksintressena ska skyddas mot åtgärder som innebär påtaglig skada på intresset eller avsevärt kan försvåra möjligheterna att nyttja intresset.

Mer information om riksintressen finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida. Se länk under rubriken Genvägar här på sidan.

Du finner också länk till kommunens översiktsplan där det går att läsa om hur riksintressen beaktas och tas till vara i kommunen.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-11-18 av

Sidan uppdaterad:

2019-11-18


Lindha Rothen
Förvaltningssekreterare miljö och bygg
054-172035