Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Aktuella projekt

Just nu arbetar näringslivsfunktionen med två projekt.

Hållbar handelsutveckling i staden 2.0

Vill du som företagare utveckla din verksamhet med online försäljning och inspireras till nya affärs/butiks koncept. Alla aktiviteter är konstnadsfria.

Projektet erbjuder:

  • Omvärldsbevakning
  • Rådgivningar
  • Butikskoncept
  • Hållbarbarhetsaspekter

Vi söker 8 företag som vill vara med och fördjupa sin verksamhet för tillväxt genom projektets samtliga delar. Anmälningslänk kommer inom kort.

Projektet vänder sig till små och medelstora företag i kommunerna: Forshaga, Filipstad, Karlstad, Kristinehamn, Sandviken, Säffle, Torsby och Vansbro

Hållbar handelsutveckling är ett projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Region Värmland och Tillväxtverket.

Projektets övergripande mål är att företag stärks, utvecklas och anammar nya vägar till försäljning genom digitalisering och kunskaper om affärs/butikskoncept. Projektet kommer att utmana föreställningar, normer, maktstrukturer och andra hämmande faktorer för företags utveckling genom hållbarhetsaspekterna jämställdhet, mångfald och miljö som hävstång för tillväxt och digitalisering.

Vårt fokusmålgrupp är företag som säljer produkter eller tjänster till slutkund samt fastighetsägare med kommersiella lokaler.

Projektets förväntade resultat är att stärka företagens konkurrenskraft på en lokal, nationell och internationell marknad genom att använda digitala tjänster. Vidare förväntas nya kunskaper och affärsmöjligheter för företagen och att fastighetsägare kan erbjuda tjänster som morgondagens handlare/företag efterfrågar.

Projektägare: Filipstad kommun

Projekttid: 2019-2021 med deltagande kommuner från Värmland, Gävleborg och Dalarna: Karlstad, Kristinehamn, Forshaga, Torsby, Säffle, Filipstad, Sandviken och Vansbro.

Kontaktperson Forshaga kommun: Linda-Marie Fors, näringslivsutvecklare 054-17 21 30 linda-marie.fors@forshaga.se

 
Leaderprojektet Landsbygdsutveckling genom samarbete i Forshaga kommun

Syftet med projektet är att stimulera och stötta en positiv utveckling av landsbygden i Forshaga kommun som innebär ökad attraktivitet och möjlighet att behålla och locka nya företagare och boende till kommunen. Det bärande temat i denna satsning ska vara samarbeten. Samarbeten mellan företag och andra viktiga aktörer på landsbygden som ideell sektor och kommun. Den primära målgruppen för projektets insatser är företagare på landsbygden, men nyttan av projektets insatser ska även komma ideell sektor och kommunen till del. Projektet ska arbeta med ett tydligt uppsökande arbete ute hos företagen. Samarbeten är en erkänt effektiv form för att skapa attraktivitet och lönsamhet men det krävs ofta stöd och hjälp för att komma igång och bli hållbara över tid. Samarbeten ska i sin tur leda till lönsammare och utvecklade företag och som skapar möjligheter och behov för fler arbetstillfällen. Projektet ska genomföras med lokalt placerad rådgivare.

Projektägare: Hushållningssällskapet

Projekttid: till och med 2022.

Kontaktperson Forshaga kommun: Linda-Marie Fors, näringslivsutvecklare 054-17 21 30 linda-marie.fors@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2020-08-17