Till startsidan
Till startsidan

Aktuella projekt

Leaderprojektet Landsbygdsutveckling genom samarbete i Forshaga kommun

Leader Närheten arbetar för att skapa möjligheter att utveckla landsbygden genom att fånga upp lokala idéer och initiativ. Lokala krafter kan söka, och få, stöd från projektet för att realisera sina drömmar. Vilka drömmar vill ni förverkliga?

 

Leaderarbetet kännetecknas av:

 • Underifrånperspektiv
 • Lokalt engagemang
 • Samarbeten
 • Trepartnerskap
 • Nytänkande

Stöd kan sökas till:

 1. Hållbar besöksnäring inom natur och kulturprojekt för att utveckla besöksnäringen kopplad till områdets unika naturliga och kulturella förutsättningar, exempelvis Vänern och dess skärgård, Klarälven, Fryken, alla mindre sjöar, skogarna, kulturarvet, idrott och olika evenemang
 2. Infrastruktur och bredband exempelvis förstudier till bredbandsutbyggnad, servicepunkter, samdistribution och pendling
 3. Hållbar omställning och hållbart naturbruk projekt för fossilsnål drift och produktion, lokal produktion och förädling samt lokalproducerad förnybar energi.
 4. Jämställdhet, Integration, Jämlikhet och ungdomsarbetslöshet projekt för att underlätta för ungdomar att komma in på arbets- marknaden, ökad kompetens, mötesplatser mellan kulturer, ungdomars entreprenörskap, kunskapsutbyte mellan generationer, företagsnätverk för kvinnor, ökad integration med mera.
 5. Företagande företagsutveckling, start av nya företag, samarbeten mellan stad och landsbygd, ökad kompetens inom företagande och företagsformer med mera
 6. Föreningsliv och ökad livskvalitet på landsbygden projekt för utveckling av föreningsverksamhet, skapande av nya mötesplatser, bevarande av natur- och kulturvärden, naturvårds- åtgärder, sociala och kulturella evenemang med mera.

Läs mer om Leaderprojektet Landsbygdsutveckling genom samarbete på leadernarheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekttid: till och med 2022.

Kontaktperson i Forshaga kommun:
Claes Havimäki, Kultur- och fritidschef
054-17 23 25
claes.havimaki@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-12-29