Till startsidan
Till startsidan

Aktuella projekt

Information om projekt som näringslivskontoret arbetar med.

Konkurrenskraftigare Butiker och Boende

Vi som kommun har anslutit oss till projektet för att stötta våra lokala företag inom kompetensområdena, omvärldsbevakning, digitalisering och horisontella principer. Företagen som anslutit sig till projektet får kostnadsfri rådgivning.

Om projektet

Projektet möjliggör för företag att möta samhällsutvecklingen med kompentensutveckling för lönsamhet i ett föränderligt arbetsliv. Detta resulterar i ökad konkurrenskraft, individerna blir mer entreprenöriella och bättre anpassade för ett samhälle där horisontella principerna (jämställdhet, tillgänglighet, och icke-diskriminering) är ett naturligt inslag. Företaget och individerna blir mer attraktiva för marknaden.

Entreprenöriell arbetsplats genom

• Omvärldsbevakning

• Digitalisering

• Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. (Horisontella principer)

Mer information om projektet hittar du på: www.filipstad.se/kbb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektdeltagare

Filipstad, Forshaga, Karlstad och Kristinehamns kommuner.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och Filipstads kommun är projektägare.

Leaderprojektet Landsbygdsutveckling genom samarbete i Forshaga kommun

Leader Närheten arbetar för att skapa möjligheter att utveckla landsbygden genom att fånga upp lokala idéer och initiativ. Lokala krafter kan söka, och få, stöd från projektet för att realisera sina drömmar. Vilka drömmar vill ni förverkliga?

Leaderarbetet kännetecknas av:

 • Underifrånperspektiv
 • Lokalt engagemang
 • Samarbeten
 • Trepartnerskap
 • Nytänkande

Stöd kan sökas till:

 1. Hållbar besöksnäring inom natur och kulturprojekt för att utveckla besöksnäringen kopplad till områdets unika naturliga och kulturella förutsättningar, exempelvis Vänern och dess skärgård, Klarälven, Fryken, alla mindre sjöar, skogarna, kulturarvet, idrott och olika evenemang
 2. Infrastruktur och bredband exempelvis förstudier till bredbandsutbyggnad, servicepunkter, samdistribution och pendling
 3. Hållbar omställning och hållbart naturbruk projekt för fossilsnål drift och produktion, lokal produktion och förädling samt lokalproducerad förnybar energi.
 4. Jämställdhet, Integration, Jämlikhet och ungdomsarbetslöshet projekt för att underlätta för ungdomar att komma in på arbets- marknaden, ökad kompetens, mötesplatser mellan kulturer, ungdomars entreprenörskap, kunskapsutbyte mellan generationer, företagsnätverk för kvinnor, ökad integration med mera.
 5. Företagande företagsutveckling, start av nya företag, samarbeten mellan stad och landsbygd, ökad kompetens inom företagande och företagsformer med mera
 6. Föreningsliv och ökad livskvalitet på landsbygden projekt för utveckling av föreningsverksamhet, skapande av nya mötesplatser, bevarande av natur- och kulturvärden, naturvårds- åtgärder, sociala och kulturella evenemang med mera.

Läs mer om Leaderprojektet Landsbygdsutveckling genom samarbete på leadernarheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekttid: till och med 2022.

Kontaktperson i Forshaga kommun:
Claes Havimäki, Kultur- och fritidschef
054-17 23 25
claes.havimaki@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-02-23