Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Aktuella projekt

Information om projekt som näringslivskontoret arbetar med.

Hållbar handelsutveckling i staden 2.0

Vill du ha stöd & inspiration kring digitalisering eller lära dig mera om online försäljning och nya affärs/butikskoncept?

Inom projektet Hållbar Handelsutveckling i staden 2.0 erbjuds du som företagare inom handeln samt fastighetsägare med kommersiella lokaler kostnadsfritt stöd i form av workshops, seminarier & individuell rådgivning.

Mer information om Hållbar handelsutveckling i staden 2.0 på filipstad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet erbjuder följande aktiviteter

 • Omvärldsbevakning, Kompetenshöjande seminarium kring handelstrender och digitalisering.
 • Rådgivningar och individuell coachning Fördjupningar, specifika och behovsanpassade rådgivningar kring digitalisering.
 • Butikskoncept, exponering, skyltning av varor mm
 • Hållbarbarhetsaspekter, Hållbarhetsaspekterna jämställdhet, mångfald och miljö kommer att genomsyra projektets alla aktiviteter.

Projektet vänder sig till små och medelstora företag i kommunerna:

Forshaga, Filipstad, Karlstad, Kristinehamn, Sandviken, Säffle, Torsby och Vansbro

Hållbar handelsutveckling är ett projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Region Värmland och Tillväxtverket.

Projektets övergripande mål är att företag stärks, utvecklas och anammar nya vägar till försäljning genom digitalisering och kunskaper om affärs/butikskoncept. Projektet kommer att utmana föreställningar, normer, maktstrukturer och andra hämmande faktorer för företags utveckling genom hållbarhetsaspekterna jämställdhet, mångfald och miljö som hävstång för tillväxt och digitalisering.

Vår fokusmålgrupp är företag som säljer produkter eller tjänster till slutkund samt fastighetsägare med kommersiella lokaler.

Projektets förväntade resultat är att stärka företagens konkurrenskraft på en lokal, nationell och internationell marknad genom att använda digitala tjänster. Vidare förväntas nya kunskaper och affärsmöjligheter för företagen och att fastighetsägare kan erbjuda tjänster som morgondagens handlare/företag efterfrågar.

Projektägare: Filipstad kommun

Projekttid: 2019-2021 med deltagande kommuner från Värmland, Gävleborg och Dalarna: Karlstad, Kristinehamn, Forshaga, Torsby, Säffle, Filipstad, Sandviken och Vansbro.

Kontaktperson i Forshaga kommun:
Linda-Marie Fors, näringslivsutvecklare
054-17 21 30
linda-marie.forse@forshaga.se


Nyföretagarcentrum Södra Värmland

Nyföretagarcentrum är en av flera nyckelaktörer som genom sitt arbete stimulerar för en positiv utveckling inom området nyföretagande och därmed för ökad tillväxt i regionen. Detta sker dels genom att erbjuda kostnadsfri, konfidentiell och oberoende rådgivning samt genom utbildningar, olika nätverk och mentorsprogram för regionens entreprenörer, både enskilt och i samverkan med andra aktörer i regionen.

Den är som oftast kopplad till lokalt näringsliv. Eftersom varje NyföretagarCentrum stöds av lokalt näringsliv som ställer upp med tid, pengar och engagemang, kan vi erbjuda våra kunder tillträde till ett unikt nätverk. Där, och i rådgivarnas stora engagemang, ligger våra styrkor. Du får råd om företagande av företagare.

Idag finns NyföretagarCentrum i drygt 200 kommuner. De är med och bidrar till 5 000-10 000 nya företag varje år.

Vi jobbar med kunden från idébärare upp till sitt tredje verksamhetsår, så länge anser vi att man är en nyföretagare. Kunden skall bo eller ha ambitionen att starta sitt företag i någon av de kommuner som ingår i vårt nuvarande upptagningsområde Södra Värmland- Karlstad, Kil, Forshaga, Grums och Hammarö

Genom projektet - Utveckla och etablera NyföretagarCentrum södra värmland har Forshaga kommun fått möjlighet att ta del av Nyföretagarcentrums verksamhet för att kunna etablera verksamhet på orten. Projektet startade januari 2020 och under året har Forshaga haft tillgängliga starta eget kurser samt flera digitala events.

Nyligen fick Forshaga en egen kampanj under två veckor för att inspirera idébärare i kommunen att starta eget. Kampanjen syndes både på sociala medier, i tidningen och på flertalet platser i kommunen. Huvudpersonerna var tre företagare från Forshaga-Deje som berättade om sitt företag och resan dit.

Läs mer och boka rådgivning samt kurser och events Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Leaderprojektet Landsbygdsutveckling genom samarbete i Forshaga kommun

Leader Närheten arbetar för att skapa möjligheter att utveckla landsbygden genom att fånga upp lokala idéer och initiativ. Lokala krafter kan söka, och få, stöd från projektet för att realisera sina drömmar. Vilka drömmar vill ni förverkliga?

Leaderarbetet kännetecknas av:

 • Underifrånperspektiv
 • Lokalt engagemang
 • Samarbeten
 • Trepartnerskap
 • Nytänkande

Stöd kan sökas till:

 1. Hållbar besöksnäring inom natur och kulturprojekt för att utveckla besöksnäringen kopplad till områdets unika naturliga och kulturella förutsättningar, exempelvis Vänern och dess skärgård, Klarälven, Fryken, alla mindre sjöar, skogarna, kulturarvet, idrott och olika evenemang
 2. Infrastruktur och bredband exempelvis förstudier till bredbandsutbyggnad, servicepunkter, samdistribution och pendling
 3. Hållbar omställning och hållbart naturbruk projekt för fossilsnål drift och produktion, lokal produktion och förädling samt lokalproducerad förnybar energi.
 4. Jämställdhet, Integration, Jämlikhet och ungdomsarbetslöshet projekt för att underlätta för ungdomar att komma in på arbets- marknaden, ökad kompetens, mötesplatser mellan kulturer, ungdomars entreprenörskap, kunskapsutbyte mellan generationer, företagsnätverk för kvinnor, ökad integration med mera.
 5. Företagande företagsutveckling, start av nya företag, samarbeten mellan stad och landsbygd, ökad kompetens inom företagande och företagsformer med mera
 6. Föreningsliv och ökad livskvalitet på landsbygden projekt för utveckling av föreningsverksamhet, skapande av nya mötesplatser, bevarande av natur- och kulturvärden, naturvårds- åtgärder, sociala och kulturella evenemang med mera.

Läs mer om Leaderprojektet Landsbygdsutveckling genom samarbete på leadernarheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekttid: till och med 2022.

Kontaktperson i Forshaga kommun:
Claes Havimäki, Kultur- och fritidschef
054-17 23 25
claes.havimaki@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2021-12-14