Till startsidan
Till startsidan

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Genom Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter erkänns judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter, och jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli som minoritetsspråk.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk säger att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och ha rätt till delaktighet och inflytande i sina frågor.

Från den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärkts ytterligare.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av