Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-10-19
Fortsatta problem med trygghetslarmen
De störningar på trygghetslarm som vi haft under förra veckan har fortsatt. Problemet ligger i en fördröjning av larmen. Leverantören arbetar för att lösa problemet. Vid akuta fall kontakta SOS Alarm på 112.
Läs mer om Fortsatta problem med trygghetslarmen

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Genom Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter erkänns judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter, och jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli som minoritetsspråk.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk säger att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och ha rätt till delaktighet och inflytande i sina frågor.

Från den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärkts ytterligare.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-05-27 av