Till startsidan
Till startsidan

Dagbok om snö och halka

Här hittar du kortfattad information om hur vi arbetar med att ploga och sanda vintern 2023/2024.

Plogning och sandning vintern 2023-2024

30 oktober

Det förväntas komma en del blötsnö under dagen och natten. På eftermiddagen har vi börjat ploga genomfartsleder, gång- och cykelvägar. Senare kommer äver större gator att plogas.

31 oktober

Hela vägnätet är plogat och vi fortsätter att ta bort större snöhögar från genomfartsleder och gång- och cykelvägar.

1 november

Det beräknas komma en del regn så vi tar fram frusna brunnar.

6 december

Det förväntas komma 4-5 cm snö under natten till torsdag. Under torsdagens morgon planerar vi för eventuell snöröjning.

7 december

Vi plogar centrala gång- och cykelvägar, avvaktar med andra gator.

8 december

Vi plogar genomfartsgator och gång- och cykelvägar.

11 december

Vi snöröjer hela vägnätet.

12 december

Vi fortsätter med de gator som inte är snöröjda. Sandning vid behov.

18 december

Vi ser över behovet av sandning.

19 december

Vi ser över behovet av sandning.

20 december

Vi kompletteringssandar gång- och cykelvägar och gator.

21 december

Det förväntas komma en större mängd snö på eftermiddagen och under natten. När snöfallet avtagit börjar vi röja snö, troligtvis vid ca kl 04.00.

22 december

Vi snöröjer hela vägnätet.

25 december

Vi plogar genomfartsgator och gång- och cykelvägar. Sandning vid behov.

2 januari

Vi kompletteringssandar och tar bort större snöhögar.

15 januari

Vi snöröjer hela vägnätet. Beräknas ta ca 12 timmar innnan vi är klara med allt.

16 januari

Vi fortsätter med de gator som inte är snöröjda. Lyfter bort större snöhögar. Sandning vid behov. Det förväntas komma en större mängd snö under natten. När snöfallet avtagit börjar vi röja snö igen.

17 januari

Vi snöröjer hela vägnätet under dagen. Eftersom det beräknas snöa hela dagen kommer arbetet ta längre tid än vanligt.

18 januari

Vi fortsätter att röja snö där det behövs, vi lyfter även bort större vallar/högar.

19 januari

Vi lyfter bort större snöhögar och gör gatona med tillgängliga.

22 januari

Töväder och ishalka. Vi snöröjer och sandar hela vägnätet idag.

23 januari

Besvärligt väder, halt. Vi ser över behovet av sandning.

24 januari

Fortfarande besvärligt väder, halt. Vi ser över behovet av sandning även idag.

25 januari

Vi kompletteringssandar och tar bort större snöhögar.

26 januari

Vi snöröjer hela vägnätet. Arbetet påbörjas under eftermiddagen.

29 januari

Vi kompletteringssandar och tar bort större snöhögar.

30 januari

Vi kompletteringssandar och tar bort större snöhögar.

31 januari

Vi lägger på grus på grusvägarna.

1 februari

Vi ser över behovet av sandning.

2 februari

Kompletteringssandar i de centrala delarna av kommunen.

7 februari

Vi plogar och sandar centrala gång- och cykelvägar. Sandar även i korsningar och vid behov. Lyfter bort större snöhögar.

12 februari

Det förväntas komma en större mängd snö på eftermiddagen och under natten. Vi avvaktar med plogning innan vi vet mängden snö som kommer.

13 februari

Vi snöröjer hela vägnätet. Beräknas ta ca 12 timmar innnan vi är klara med allt.

14 februari

Vi fortsätter med de gator som inte är snöröjda. Lyfter bort större snöhögar. Sandning vid behov

15 februari

Vi ser över behovet av sandning och hackar fram brunnar inför fredagens regn.

16 februari

Vi hackar fram brunnar, tar bort snöhögar och sandar vid behov.

19 februari

Vi tar bort snöhögar och sandar vid behov.

20 februari

Vi ser över behovet av sandning.

21 februari

Vi ser över behovet av sandning.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av