Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Enskilda vägar

I kommunen finns ett stort antal enskilda vägar. Kommunen sköter de enskilda grusvägar som får driftbidrag av staten. Vi hyvlar, dikar, grusar, plogar och sandar.

Vi sköter enskilda vägar

Kommunen sköter cirka tio mil enskilda vägar. Arbetet innebär bland annat att hyvla, grusa, dika och ploga vägarna.

Så här plogar och sandar vi

Gräns efter snöfall för att ploga är sex-åtta centimeter snö. När vi avgör om och när det är behov att ploga utgår vi från typ av snö och hur väderprognosen ser ut de närmaste dagarna. Vi prioriterar de vägar som skolskjutsarna kör.

Hur lång tid det tar beror på mängden snö och vilken typ av snö det är. Blötsnö tar längre tid att ploga än kall och torr snö. Om det behövs river vi is och snödikar.

Den sand vi använder för merparten av de enskilda vägarna innehåller salt. Det beror på att det går åt så stor mängd sand till grusvägarna att vi inte har möjlighet att förvara sanden frostfritt.

Beredskap under vintern

Under perioden från november till mars är vi hela tiden uppdaterade på väderläget. Vi följer prognoserna noga och vet därför när det kan bli dåligt väder. Då är vår egen personal liksom de entreprenörer vi har avtal med förberedda och kan snabbt rycka ut när den arbetsledande personalen ringer.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-11-04 av

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2019-11-04

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00