Till starsidan
Till starsidan
2022-11-08
Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50
Trafikverket ska byta två vägtrummor på väg 734 strax norr om bron över till Östra Deje. En bit av vägen kommer då att vara helt avstängd mellan den 14/11-16/12.
Läs mer om Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50

Vägnätet 

All mark i landet ägs någon. Den som äger vägmark behöver inte vara densamma som väghållaren, det vill säga den som sköter vägen.

Vägnätet i kommunen

I kommunen finns väghållare för statliga, kommunala och enskilda vägar. En väghållare sköter och underhåller vägen. Kommunen sköter kommunala vägar och vissa enskilda grusvägar.

Kommunala vägar

Kommunen ansvarar för gatorna i tätorterna. Vi asfalterar, lagar hål, snöröjer, byter lampor och sopar sand.

Enskilda vägar

En enskild väg kan höra till en enda fastighet eller vara gemensam för flera fastigheter. Ofta ägs en enskild väg av en förening som ansvarar för skötseln av vägen.

Några enskilda vägar har statsbidrag och dessa sköter kommunen. Mer information finns under rubriken enskilda vägar.

Statliga vägar

Trafikverket ansvarar för och sköter de statliga vägarna. Den största statliga vägen i kommunen är riksväg 62. Mer information om de statliga vägarna i kommunen finns under rubriken statliga vägar.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-09-13