Till startsidan
Till startsidan

Naturvård

Syftet med naturvård är att skydda, vårda och utveckla miljöer både på land och i vatten.

Först och främst har naturvården ett naturvetenskapligt värde men ibland sammanfaller den även med kulturhistoriska intressen. Det innebär att alla som äger och förvaltar mark har ett tungt ansvar för att alla dess rikedomar bevaras. Det sker både genom lagstiftning och genom frivilliga insatser. Det lokala engagemanget och kunskapen har stor betydelse för att dessa värden ska bevaras även i framtiden.

Naturvårdsprogram

Kommunen har ett ansvar för att skyddsvärd natur bevaras. Under 2009 antog kommunfullmäktige ett naturvårdsprogram för Forshaga och Munkfors (pdf). Naturvårdsprogrammet är en beskrivning av naturen och dess värden i de två kommunerna. Programmet är uppdelat i två delar, dels en beskrivande text och dels en åtgärdsplan.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-11-17