Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Sjöar och vattendrag

Levande sjöar och vattendrag är ett av riksdagens miljökvalitetsmål.

Definitionen lyder: "Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas."

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om miljökvalitetsmålet och vilka utmaningar vi står inför i framtiden. Du hittar länk här på sidan under rubriken Gå direkt till.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-20 av

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00