Till startsidan
Till startsidan

Arbete med laddinfrastruktur i Forshaga

Antalet laddbara fordon ökar på våra vägar och möjligheten att kunna ladda sitt fordon är en viktig faktor i människors val av resväg och resmål. Forshaga kommun arbetar därför med att ta fram en vägledning för laddinfrastruktur för personbilar.

Underlätta etablering

Syftet med underlaget är att underlätta för intresserade aktörer och leverantörer att etablera sin service i vår kommun. Underlaget ska ge svar på vilka områden som är lämpliga att etablera laddare på och vilka förutsättningar som råder på platsen. Arbetet beräknas vara klart i början av 2023.

Bidra till minskad klimatpåverkan

Klimatarbetet är en viktig del i utvecklingen av vår region. Ett av de regionala målen är ett klimatneutralt Värmland år 2030. Utöver regionala mål finns även lokala mål för Forshaga kommun att begränsa vår klimatpåverkan. Personbil och lätt lastbil står för den största delen utsläpp av koldioxid när det kommer till inrikes transporter. Här finns klimatvinster att göra.

Vad tycker du?

Dina frågor och synpunkter är värdefulla i vårt arbete med laddinfrastruktur – kontakta oss gärna!

Ulrika Thorén, hållbarhetsstrateg, e-post: ulrika.thoren@forshaga.se
telefon: 054-17 22 36

Ansök om stöd för att installera laddpunkt

Just nu finns flera stöd att söka för att installera en laddpunkt. Vi rekommenderar att du först tar reda på vilka frågor som ställs och vilka underlag som efterfrågas samt att du förbereder dina svar i ett separat dokument innan du påbörjar din ansökan.

Behöver du hjälp med att fylla i ansökan? Kontakta kommunens energi- & klimatrådgivare.

Ladda bilen – Naturvårdsverket

Ladda bilen riktar sig till organisationer som vill installera laddpunkter som i huvudsak kommer användas av boende eller anställda. Ansökningsperiod: Så länge stödet finns kvar. Läs mer om Ladda bilen på Naturvårdsverkets webbplats.

Rotavdrag för grön teknik

Som privatperson kan du få skattereduktion när du installerar grön teknik. Hit hör exempelvis installation av laddningspunkt för fordon. Läs mer om rotavdrag för grön teknik på Skatteverkets webbplats.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av