Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Nätverk och samverkan

Forshaga kommun medverkar i olika nätverk som ger kunskap, erfarenhet och inspiration som vi kan dra nytta av i vårt arbete med miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor.

Klimatkommunerna

Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som aktivt arbetar med lokalt klimatarbete. Forshaga kommun är medlem sedan 2019 med ett 40-tal andra kommuner som ligger i framkant i miljö- och klimatområdet. Nätverket ger oss enorm kunskap, erfarenhetsutbyte och goda exempel som vi sedan kan använda i våra verksamheter.

Glokala Sverige

Glokala Sverige är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 i kommuner och regioner. Som medlem i Glokala Sverige får Forshaga kommun exempelvis en egen utbildningsinsats för politiker och tjänstemän, vara med i nätverk och regionala träffar och kommunikationsmaterial om Agenda 2030.

Hållbar Agenda

Hållbar Agenda är ett nätverk i Forshaga och Munkfors kommuner där företag, föreningar, myndigheter och universitet samarbetar för att nå klimatneutralitet och för att tillsammans stärka det lokala näringslivets konkurrenskraft.

Kommunalt partnerskap med Lundazi i Zambia

Med beviljade medel från Sida genom Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) kommer Forshaga kommun tillsammans med Lundazi District Council i Zambia, samarbeta i ett treårigt projekt som syftar till att dela erfarenheter av att hantera klimatförändringsfrågor.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: avSidan uppdaterad:

2021-10-15