Till starsidan
Till starsidan
2022-06-13
Del av Klarälvsbanan avstängd 15/6-28/6
Under perioden 15/6-28/6 asfalterar vi Klarälvsbanan mellan Edebyvägen och simhallen i Deje. Under arbetet är sträckan avstängd. Omledning sker via Edebyvägen. Skyltar är uppsatta. 
Läs mer om Del av Klarälvsbanan avstängd 15/6-28/6

Vägnätet 

All mark i landet ägs någon. Den som äger vägmark behöver inte vara densamma som väghållaren, det vill säga den som sköter vägen.

Vägnätet i kommunen

I kommunen finns väghållare för statliga, kommunala och enskilda vägar. En väghållare sköter och underhåller vägen. Kommunen sköter kommunala vägar och vissa enskilda grusvägar.

Kommunala vägar

Kommunen ansvarar för gatorna i tätorterna. Vi lagar hål, asfalterar, snöröjer, byter lampor och sopar sand.

Enskilda vägar

En enskild väg kan höra till en enda fastighet eller vara gemensam för flera fastigheter. Ofta ägs en enskild väg av en förening som ansvarar för skötseln av vägen.

Några enskilda vägar har statsbidrag och dessa sköter kommunen. Mer information finns under rubriken enskilda vägar.

Statliga vägar

Trafikverket ansvarar för och sköter de statliga vägarna. Den största statliga vägen i kommunen är riksväg 62. Mer information om de statliga vägarna i kommunen finns under rubriken statliga vägar.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-03-07