Till starsidan
Till starsidan
2022-11-08
Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50
Trafikverket ska byta två vägtrummor på väg 734 strax norr om bron över till Östra Deje. En bit av vägen kommer då att vara helt avstängd mellan den 14/11-16/12.
Läs mer om Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50

Mänskliga rättigheter

Du kanske inte tänker på det till vardags, men det är faktiskt så. Vi jobbar för att uppfylla de mänskliga rättigheterna för alla som bor i vår kommun.

Vad är mänskliga rättigheter, MR?

Utgångspunkten för mänskliga rättigheter är att alla människor är födda fria med samma värde och samma rättigheter. De mänskliga rättigheterna gäller för alla människor överallt. De är ett medel i arbetet för ett hållbart samhälle, för jämlikhet, delaktighet, folkhälsa, integration, barnrätt, välfärd och så vidare. Vi arbetar med dina rättigheter varje dag; rätt till utbildning, rätt till social trygghet, rätt till vila och fritid, rätt att rösta, rätt till delaktighet och många fler.

  • FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs 1948. Deklarationen består av 30 artiklar om friheter och rättigheter för alla människor i hela världen.
  • Konventionen för de mänskliga rättigheterna finns i vår regeringsform – den är alltså en del av Sveriges grundlag.
  • Barnkonventionen blev svensk lag under 2020 – på detta sätt har barnens rättigheter stärkts och lyfts fram. Det finns också fler internationella konventioner som tillkommit över tid för särskilt skydd av vissa grupper.
  • I Agenda 2030 finns de mänskliga rättigheterna som mål – en global agenda för hållbar utveckling där ingen ska lämnas utanför.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av