Till startsidan
Till startsidan
2024-05-28
Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs
På grund av fiberdragning är endast en körbana öppen. Trafiken regleras med stoppljus. Arbetet beräknas vara klart senast fredag.
Läs mer om Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs

Nya avgifter, regler och abonnemang fritidshus

Från 1 januari 2024 är det enligt lag obligatoriskt att sortera ut sitt matavfall. Under våren kommer vi ställa ut matavfallskärl till fritidshusen. Den nya avgiften består av två delar, grundavgift och hämtningsavgift.

Grundavgift
Grundavgift är en fast årsavgift och ska betalas för samtliga hushåll, verksamheter och fritidshus. Även de som ansökt om uppehåll i sophämtningen betalar en grundavgift. Utöver grundavgiften betalar du en hämtningsavgift.

Grundavgift för fritidshus:

850 kronor per år

 

 

Hämtningsavgift
I hämtningsavgiften ingår hämtning av matavfall varannan vecka.

Storlek på kärl
för restavfall:

Hämtning varannan
vecka

Hämtning var fjärde
vecka

190 liter

741 kr per år

400 kr per år

När töms mitt sopkärl

Ställ ut kärlet senast klockan 06.00 på tömningsdagen.

Här kan du se när ditt sopkärl töms.

Ställ kärlen så här

Ställ ut latrin- och sopkärl senast dagen före hämtning. Latrinkärlet stoppar du i en sopsäck. Kärlen ställer du på samma ställe bredvid varandra. De ska stå vid väg som är farbar för sopbilen och vägen måste vara röjd och tillräckligt bred. Kärl som inte står ute i tid hämtas/töms vid nästkommande tillfälle.

Undantag för latrin- och/eller sophämtning

Alla fastighetsägare är skyldiga att lämna sina hushållssopor till kommunens entreprenör för renhållning. Du måste också anmäla om det är ny ägare till ditt hus.

Undantag för latrin- och/eller sophämtning söker du hos miljö- och byggnämnden. Du kan till exempel ansöka om dispens om du inte tänker utnytta ditt sommarhus under en sommar. Dispens söker du på länken nedan.

Har du en fastighet med mulltoa eller liknande och tidigare fått beslut om undantag för latrin behöver du inte söka igen.

E-tjänster (under rubrik avfall och återvinning) för att söka om dispens, meddela ägarbyte mm

Avgift

Faktura skickar vi ut under maj månad. I abonnemanget för latrin ingår två kärl och två sopsäckar. Eventuella extrakärl som du hämtat ut i år debiterar vi på nästa års faktura.

 

Tjänst

Kostnad

Latrinkärl två stycken

1 200 kronor

Extra latrinkärl

600 kronor

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor om hämtning av sopor och latrin.

Telefon: 054-17 20 00 (växel)
E-post: kommunteknik@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-04-12