Till startsidan
Till startsidan

Matavfall flerbostadshus/verksamheter

Istället för att ditt matavfall går till förbränning ska det omvandlas till biogas. Biogasen används till drivmedel och i processen utvinns även biogödsel som används i lantbruket. Förutom att det är bra för vår miljö blir det även billigare för er att sortera ut och lämna matavfallet i ett separat kärl, än att lämna allt som blandat avfall.

Kommunen kommer förse alla verksamheter och flerfamiljshus med ett brunt kärl till matinsamlingen. Kärlet rymmer 140 liter. Har man fler lägenheter eller större verksamhet kan det bli aktuellt med fler bruna kärl. Du som fastighetsägare för en verksamhet/flerbostadshus förser dina hyresgäster med påsar och hållare. Utställning av kärl börjar preliminärt i februari/mars.

  • Se över hur många kärl för matavfall du behöver. Man räknar med ett matavfallskärl per 15-20 hushåll, tömning en gång i veckan. Kan man eventuellt ta bort ett kärl för restavfall(grönt)?
  • Skapa utrymme för matavfallskärlen i avfallsrum eller på gården.
  • Informera dina hyresgäster/personal om matavfallsinsamlingen. Färdigt informationsmaterial kan du enkelt ladda ner på denna sida.
  • Kontakta kommunen för att stämma av hur många kärl, hållare och påsar man behöver.

Driver man en restaurang kommer man bli kontaktad av kommunen för att stämma av vilka alternativ som passar just er verksamhet. För restauranger finns fler alternativ för påsar och hållare beroende på hur mycket matavfall som uppstår.

Kostnaden för ditt abonnemang är miljöstyrt. Det betyder att ju mer du sorterar ut desto lägre blir din avgift. Om ditt matavfall blandas med ditt restavfall försvinner möjligheten att göra biobränsle av matavfallet och vi får skicka allt till förbränning i stället. Om du sorterat fel kontaktar vi dig för åtgärd. Priserna är inklusive moms.

Grundavgift:
Grundavgiften är en fast årsavgift som beräknas per hushåll eller verksamhet. Grundavgift ska betalas för samtliga hushåll, verksamheter och fritidshus. Utöver grundavgiften betalar du en hämtningsavgift.

Grundavgift


Lägenhet

375 kr/år

Verksamhet

250 kr/år


Hämtningsavgift:
Hur mycket du betalar i hämtningsavgift avgörs av vilken storlek du behöver ha på kärlet samt hur ofta det behöver tömmas. Flerfamiljshus och verksamheter som väljer att sortera matavfall ska välja minst ett alternativ i tabellen Sorterat restavfall och i tabellen Sorterat matavfall nedan.

Sorterat restavfall:

Storlek på kärl

Hämtning var fjärde vecka

Hämtning varanna vecka

Hämtning varje vecka

Hämtning två ggr/vecka

190 liter

400 kr/år

516 kr/år

1909 kr/år

-

240 liter

-

1250 kr/

3250 kr/år


370 liter

-

1500 kr/år

4000 kr/år

9625 kr/år

660 liter

-

3490 kr/år

6875 kr/år

15000 kr/år


Sorterat matavfall:

Storlek på kärl

Hämtning varannan vecka

Hämtning varje vecka

Hämtning två ggr/vecka

140 liter kärl

matavfall

1250 kr/år

1813 kr/år

3250 kr/år


Osorterat abonnemang, endast kärl för restavfall:

Storlek på kärl

Hämtning varannan vecka

Hämtning varje vecka

Hämtning två ggr/vecka

190 liter

4287 kr/år

8574 kr/år

-

240 liter

6175 kr/år

12 923 kr/år

-

370 liter

7596 kr/år

16 049 kr/år

34 959 kr/år

660 liter

12 656 kr/år

20 991 kr/år

56 345 kr/år

  

Var hämtar jag påsar och /eller hållare?
Du som fastighetsägare för en verksamhet/flerbostadshus måste förse dina hyresgäster med påsar och hållare. Dessa kan du hämta gratis på kommunförråden i Forshaga (Industrileden 26) eller i Deje (Industrivägen 2). Kontakta oss innan så vi vet hur många påsar och hållare du behöver.
Kontakt:
Telefon: 054-172000
E-post: kommunteknik@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-02-21