Till startsidan
Till startsidan

Matavfall flerbostadshus/verksamheter

Istället för att ditt matavfall går till förbränning ska det omvandlas till biogas. Biogasen används till drivmedel och i processen utvinns även biogödsel som används i lantbruket. Från 1 januari 2024 är det enligt lag obligatoriskt att sortera ut matavfall.

Alla verksamheter och flerfamiljshus ska ha ett eller flera bruna kärl till matinsamlingen. Kärlet rymmer 140 liter. Har man fler lägenheter eller större verksamhet kan det bli aktuellt med fler bruna kärl. Du som fastighetsägare för en verksamhet/flerbostadshus förser dina hyresgäster med påsar och hållare.

  • Se över hur många kärl för matavfall du behöver. Man räknar med ett matavfallskärl per 15-20 hushåll, tömning en gång i veckan. Kan man eventuellt ta bort ett kärl för restavfall(grönt)?
  • Skapa utrymme för matavfallskärlen i avfallsrum eller på gården.
  • Informera dina hyresgäster/personal om matavfallsinsamlingen. Färdigt informationsmaterial kan du enkelt ladda ner på denna sida.

Driver man en restaurang behöver man kontakta kommunen för att stämma av vilka alternativ som passar just er verksamhet. För restauranger finns fler alternativ för påsar och hållare beroende på hur mycket matavfall som uppstår.

Kostnaden för ditt abonnemang är miljöstyrt. Det betyder att ju mer du sorterar ut desto lägre blir din avgift. Om ditt matavfall blandas med ditt restavfall försvinner möjligheten att göra biobränsle av matavfallet och vi får skicka allt till förbränning i stället. Om du sorterat fel kontaktar vi dig för åtgärd. Priserna är inklusive moms.

Grundavgift:
Grundavgiften är en fast årsavgift som beräknas per hushåll eller verksamhet. Grundavgift ska betalas för samtliga hushåll, verksamheter och fritidshus. Utöver grundavgiften betalar du en hämtningsavgift.

Grundavgift


Lägenhet

625 kr/år

Verksamhet

1250 kr/år


Hämtningsavgift:
Hur mycket du betalar i hämtningsavgift avgörs av vilken storlek du behöver ha på kärlet samt hur ofta det behöver tömmas. Flerfamiljshus och verksamheter ska välja hämtningsintervall och storlek för både restavfall och matavfall.

Sorterat restavfall:

Storlek på kärl

Hämtning var fjärde vecka

Hämtning varanna vecka

Hämtning varje vecka

Hämtning två ggr/vecka

190 liter

750 kr/år

1250 kr/år

2750 kr/år

-

240 liter

-

2500 kr/

5000 kr/år


370 liter

-

2500 kr/år

6250 kr/år

15000 kr/år

660 liter

-

5000 kr/år

11250 kr/år

23750 kr/år


Sorterat matavfall:

Storlek på kärl

Hämtning varannan vecka

Hämtning varje vecka

Hämtning två ggr/vecka

140 liter kärl

matavfall

1625 kr/år

2375 kr/år

4250 kr/år


Du som fastighetsägare för en verksamhet/flerbostadshus måste förse dina hyresgäster med påsar och hållare. Dessa kan du hämta gratis på kommunförråden i Forshaga (Industrileden 26) eller i Deje (Industrivägen 2). Kontakta oss innan så vi vet hur många påsar och hållare du behöver.

Har du en restaurang kan du hämta de större påsarna vid Kvarntorps Återvinningscentral.

Kontakt:
Telefon: 054-172000
E-post: kommunteknik@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-04-30