Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-06-07
Bevattningsförbud gäller fortsatt
Uppdaterad 12 juli. Från och med den 7 juni är det inte tillåtet att vattna med slang eller att fylla sin pool. Förbrukningen är fortfarande hög och bevattningsförbudet gäller fortsatt.
Läs mer om Bevattningsförbud gäller fortsatt

Pågående detaljplanearbeten

Nedan finner ni kommunens arbete med pågående detaljplaner. Fastighetsförteckningar publiceras inte på webben om de innehåller personuppgifter med hänvisning till nya dataskyddsförordningen (GDPR), men finns att ta del av på miljö- och byggförvaltningen i kommunhuset.

Planer och planprogram på samråd

Detaljplan för Munkfors 9:67 samt del av Munkfors 9:35, Munkfors kommun
Samrådshandling (plankarta) Pdf, 289.7 kB.
Samrådshandling (planbeskrivning inklusive undersökning om betydande miljöpåverkan) Pdf, 2.9 MB.
Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 1 - 22 februari 2021. Arbete efter samråd pågår.

Detaljplan för bussangöring vid Forsnässkolan, Munkfors kommun
Samrådshandling (plankarta) Pdf, 268.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådshandling (planbeskrivning) Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Planförslaget är ute på samråd under perioden 3-24 juni 2021.

Planer för granskning

Just nu finns inga planer ute på granskning.

 

Planer för antagande

Detaljplan för Slottet, Forshaga 1:100, Forshaga kommun
Antagandehandling (plankarta) Pdf, 404.6 kB.
Antagandehandling (planbeskrivning) Pdf, 2.9 MB.
Planen har antagits av kommunfullmäktige den 8 juni 2021. Överklagandetiden går ut 17 juli 2021. Planen inväntar laga kraft.

 

Vilande planarbete

Detaljplan för Västra Bengtsbol, Forshaga kommun
Samrådsremiss Pdf, 156.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådshandling del 1 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. (planhandling)
Samrådshandling del 2 Pdf, 13.6 MB, öppnas i nytt fönster. (bilagor till planhandling)
Grundkarta Pdf, 266.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 387.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Planförslaget har varit ute på samråd 8 juni - 29 juni 2018. Planen ligger i dagsläget vilande i väntan på beslut om fortsatta utredningar och kostnader för detta.

Detaljplan för Solåsen, Munkfors kommun
Grundkarta Pdf, 69.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 256 kB, öppnas i nytt fönster.
Planförslaget har varit ute på samråd till och med 30 september 2016.
Planen ligger nu vilande i väntan på eventuell komplettering av olika utredningar.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2021-06-22