Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Pågående detaljplanearbeten

Nedan finner ni kommunens arbete med pågående detaljplaner. Fastighetsförteckningar publiceras inte på webben om de innehåller personuppgifter med hänvisning till nya dataskyddsförordningen (GDPR), men finns att ta del av på miljö- och byggförvaltningen i kommunhuset.

Planer och planprogram på samråd

Detaljplan för Munkåsen 3:158, Munkfors kommun
Plankarta Pdf, 276.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 309.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Planförslaget är ute på samråd under perioden 4 - 29 mars 2022. Begränsat förfarande tillämpas och alla berörda har fått en remiss där möjlighet finns att godkänna planen skriftligt senast 29 mars 2022.

Detaljplan för Näsets industriområde, Munkfors kommun
Plankarta Pdf, 1 MB.
Planbeskrivning Pdf, 3.7 MB.
Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 26 november - 20 december 2021. Efter inkomna yttranden under samrådet har kommunen bestämt att lägga ner arbetet med planen.

Planer för granskning

Ändring av detaljplan för del av Forshaga 1:117, Forshaga kommun
Plankarta Pdf, 396.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 818.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Granskning pågår under perioden 11 mars - 1 april 2022. Skriftliga synpunkter ska ha lämnats in till miljö- och byggförvaltningen senast 1 april 2022.

Detaljplan för Munkfors 9:67 samt del av Munkfors 9:35, Munkfors kommun
Plankarta Pdf, 289.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknisk undersökning Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsperioden pågick under perioden 15 september - 6 oktober 2021. Tiden för att lämna in skriftliga synpunkter har passerat. Arbete pågår med att ta fram ett granskningsutlåtande efter inkomna yttranden under granskningen.

Planer för antagande

Inga planer för antagande just nu.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-03-17