Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Pågående detaljplanearbeten

Nedan finner ni kommunens arbete med pågående detaljplaner. Fastighetsförteckningar publiceras inte på webben om de innehåller personuppgifter med hänvisning till nya dataskyddsförordningen (GDPR), men finns att ta del av på miljö- och byggförvaltningen i kommunhuset.

Planer och planprogram på samråd

Detaljplan för Slottet, Forshaga 1:100, Forshaga kommun
Samrådshandling (plankarta)PDF
Samrådshandling (planbeskrivning)PDF
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF
Planförslaget är ute på samråd under perioden 29 januari - 19 februari 2021. Berörda har fått förslaget på remiss och skriftliga synpunkter ska vara inkomna till miljö- och byggförvaltninge senast 19 februari.

Detaljplan för Munkfors 9:67 samt del av Munkfors 9:35, Munkfors kommun
Samrådshandling (plankarta)PDF
Samrådshandling (planbeskrivning inklusive undersökning om betydande miljöpåverkan)PDF
Planförslaget är ute på samråd under perioden 1 - 22 februari 2021. Berörda har fått förslaget på remiss och skriftliga synpunkter ska vara inkomna till miljö- och byggförvaltningen senast 22 februari.

Planer för granskning

Just nu finns inga planer ute på granskning.


Planer för antagande

Just nu finns inga planer för antagande.


Vilande planarbete

Detaljplan för Västra Bengtsbol, Forshaga kommun
SamrådsremissPDF
Samrådshandling del 1PDF (planhandling)
Samrådshandling del 2PDF (bilagor till planhandling)
GrundkartaPDF
PlankartaPDF
Planförslaget har varit ute på samråd 8 juni - 29 juni 2018. Planen ligger i dagsläget vilande i väntan på beslut om fortsatta utredningar och kostnader för detta.

Detaljplan för Solåsen, Munkfors kommun
GrundkartaPDF
PlankartaPDF
Planförslaget har varit ute på samråd till och med 30 september 2016.
Planen ligger nu vilande i väntan på eventuell komplettering av olika utredningar.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2021-01-29