Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Pågående detaljplanearbeten

Nedan finner ni kommunens arbete med pågående detaljplaner. Fastighetsförteckningar publiceras inte på webben om de innehåller personuppgifter med hänvisning till nya dataskyddsförordningen (GDPR), men finns att ta del av på miljö- och byggförvaltningen i kommunhuset.

Planer och planprogram på samråd

Ändring av detaljplan för del av Forshaga 1:117, Forshaga kommun
Plankarta Pdf, 285.2 kB.
Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB.
Planförslaget är ute på samråd under perioden 24 november - 17 december 2021. Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligt till miljö- och byggförvaltningen senast 17 december.

Detaljplan för Näsets industriområde, Munkfors kommun
Plankarta Pdf, 1 MB.
Planbeskrivning Pdf, 3.7 MB.
Planförslaget är ute på samråd under perioden 26 november - 20 december 2021. Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligt till miljö- och byggförvaltningen senast 20 december.

Planer för granskning

Detaljplan för Munkfors 9:67 samt del av Munkfors 9:35, Munkfors kommun
Plankarta Pdf, 289.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknisk undersökning Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsperioden pågick under perioden 15 september - 6 oktober 2021. Tiden för att lämna in skriftliga synpunkter har passerat. Arbete pågår med att ta fram ett granskningsutlåtande efter inkomna yttranden under granskningen.

Planer för antagande

Detaljplan för bussangöring vid Forsnässkolan, Munkfors kommun
Plankarta Pdf, 267.8 kB.
Planbeskrivning Pdf, 2.4 MB.
Granskningsutlåtande Pdf, 2.8 MB.
Planen väntar på att tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige i Munkfors kommun.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2021-11-24