Till startsidan
Till startsidan

Samråd-detaljplan del av Forshaga Berg 1:2

Samråd detaljplan för del av fastigheten Forshaga berg 1:2

Ett förslag till detaljplan finns nu ute för samråd. Syftet med planläggningen är att möjliggöra för byggnation av bostäder inom fastigheten Forshaga-Berg 1:2. Bostadstyp regleras inte inom detaljplanen, men förslaget är mindre flerbostadshus, med fyra lägenheter samt radhus

Detaljplanehandlingarna finns tillgänglig på www.forshaga.se , i kommunhuset och på torget i Lärcenter.

Skriftliga synpunkter på planförslaget ska vara samhällsplaneringsenheten tillhanda senast den 8 april 2024 till adressen nedan:

Forshaga Kommun

Kommunledningskontoret

Box 93

667 22 FORSHAGA

eller via epost: plan@forshaga.se ange följande i ämnesraden:

Dnr: MBNG/2024:24

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av