Till startsidan
Till startsidan

Detaljplan Grossbol 1:104 och del av Svanen 8 och 17

Syftet med detaljplanen är att på kort sikt bekräfta nuvarande markanvändning för del av fastigheten Svanen 8 samtidigt som planberedskapen höjs för att möta ett framtida behov av fler centrumnära bostäder. Detta uppnås genom att ta bort korsmarken och tillåta en högre bostadsbyggnad på upp till fyra våningar där befintligt tvåvåningshus står idag.

Detaljplaneförslaget syftar även till att inom fastigheten Grossbol 1:104 tillåta en mer ändamålsenlig markanvändning som bättre tar hänsyn till de förändrade planeringsförutsättningarna på platsen.


För ytterligare information om detaljplaneförslaget kontakta:

Neda Jafari, planarkitekt
e-post: neda.jafari@forshaga.se
telefon: 054-19 24 61

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av