Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Pågående detaljplanearbeten

Nedan finner ni kommunens arbete med pågående detaljplaner. Fastighetsförteckningar publiceras inte på webben om de innehåller personuppgifter med hänvisning till nya dataskyddsförordningen (GDPR), men finns att ta del av på miljö- och byggförvaltningen i kommunhuset.

Planer och planprogram på samråd

Detaljplan för område mellan Munkfors kyrka och Tallbacksvägen, Munkfors kommun
SamrådsremissPDF
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
Geoteknisk undersökning 1PDF
Geoteknisk undersökning 2PDF
Planförslaget är ute på samråd under perioden 3 - 26 februari 2020. Synpunkter ska lämnas in skriftligt till miljö- och byggförvaltningen senast 26 februari 2020 enligt utskickad samrådsremiss.

Ändring av "Detaljplan för del av fastigheten Visterud 1:35, parhus i södra Visterud, Forshaga kommun"
SamrådsremissPDF
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
Planförslaget är ute på samråd under perioden 10 januari - 3 februari 2020. Synpunkter ska lämnas in skriftligt till miljö- och byggförvaltningen senast 3 februari 2020 enligt utskickad samrådsremiss.

Planer för granskning

Detaljplan för Norra Grossbol, Forshaga kommun
Underrättelse om granskningPDF
GrundkartaPDF

Plankarta del 1PDF
Plankarta del 2PDF
Planbeskrivning inklusive samrådsredogörelsePDF
Tiden för att lämna in synpunkter under granskningstiden gick ut 19 juni 2019. Arbete efter inkomna granskningsyttrande pågår och ett granskningsutlåtande håller på att tas fram.


Planer för antagande

Inga planer för antagande just nu.

 

Vilande planarbete

Detaljplan för Västra Bengtsbol, Forshaga kommun
SamrådsremissPDF
Samrådshandling del 1PDF (planhandling)
Samrådshandling del 2PDF (bilagor till planhandling)
GrundkartaPDF
PlankartaPDF
Planförslaget har varit ute på samråd 8 juni - 29 juni 2018. Planen ligger i dagsläget vilande i väntan på beslut om fortsatta utredningar och kostnader för detta.

Detaljplan för Solåsen, Munkfors kommun
GrundkartaPDF
PlankartaPDF
Planförslaget har varit ute på samråd till och med 30 september 2016.
Planen ligger nu vilande i väntan på eventuell komplettering av olika utredningar.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-02-03 av

Sidan uppdaterad:

2020-02-03


Lindha Rothen
plan- och bygglovshandläggare
054-17 20 35