Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-07-10
Från och med idag häver vi bevattningsförbudet. Vi uppmanar dig samtidigt att vattna med försiktighet även i fortsättningen.
Förbrukningen av dricksvattnet är fortfarande på relativt hög nivå men eftersom den är stabil väljer vi att släppa på bevattningsförbudet från och med fredag 10 juli. Vi uppmanar alla att använda vattnet med stor försiktighet även i fortsättningen. Märker vi att förbrukningen återigen ökar för mycket kan vi bli tvungna att återinföra förbudet.
Läs mer om Från och med idag häver vi bevattningsförbudet. Vi uppmanar dig samtidigt att vattna med försiktighet även i fortsättningen.

Vattenskyddsområden

Kommunstyrelsen har beslutat om bestämmelser för att skydda vårt dricksvatten. Länsstyrelsen arbetar för närvarande med vår ansökan om att fastställa föreskrifterna.

Skydd av vattentäkt

Syftet med att ha bestämmelser för vattenskyddsområden att skydda våra vattentäkter. Bestäömmelserna kan innehålla restriktioner vad gäller till exempel olika arbeten med mark eller spridning av gödsel och bekämpningsmedel.

Normalt tillhör hela tillrinningsområdet skyddsområdet. Skyddet delas upp i tre olika. De olika zonerna har olika stränga regler.

Tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden är Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutar

För sjön Visten finns sedan 1994 ett skydd som har setts över medan vattentäkten i Mölnbacka saknat skydd. Kommunstyrelsen beslutade om bestämmelserna den 15 oktober 2013. Dessa måste fastställas av Länsstyrelsen. Handläggning pågår sedan november 2013 hos Länsstyrelsen. 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-02-26 av

Sidan uppdaterad:

2020-02-26