Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Vattenskyddsområden

Kommunen har beslutat om bestämmelser för att skydda vårt dricksvatten. Länsstyrelsen arbetar för närvarande med vår ansökan om att fastställa föreskrifterna.

Skydd av vattentäkt

Syftet med att ha bestämmelser för vattenskyddsområden är att skydda våra vattentäkter. Bestämmelserna kan innehålla restriktioner vad gäller till exempel olika arbeten med mark eller spridning av gödsel och bekämpningsmedel.

Normalt tillhör hela tillrinningsområdet skyddsområdet. Skyddet delas upp i tre olika zoner. De olika zonerna har olika stränga regler.

Tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden är Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutar

För sjön Visten finns sedan 1994 ett skydd som har setts över medan vattentäkten i Mölnbacka saknat skydd. Kommunstyrelsen beslutade om bestämmelserna den 15 oktober 2013. Dessa måste fastställas av Länsstyrelsen. Handläggning pågår hos Länsstyrelsen sedan november 2013.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2021-06-21