Till startsidan
Till startsidan

Vattenskyddsområden

För att skydda dricksvatten kan man bilda ett vattenskyddsområde. För sjön Visten fanns sedan 1994 ett skydd medan vattentäkten i Mölnbacka saknat skydd. Den 1 september 2022 beslutade Länsstyrelsen att inrätta ett även för Mölnbacka och då har även Vistens skydd setts över.

Länsstyrelsen beslutar

Länsstyrelsen har den 1 september 2022 beslutat om att inrätta vattenskyddsområden för vattentäkterna Visten och Mölnbacka. Samtidigt upphävs Länssyrelsens tdigare beslut från 1994 om vattenskyddsområde.

Föreskrifterna trädde i kraft 8 september 2022.

Skydd av vattentäkt

Syftet med att ha bestämmelser för vattenskyddsområden är att skydda kommunens vattentäkter. Visten används för att försörja Forshaga och Deje med dricksvatten och vattentäkten behöver skyddas så att råvattnets kvalité inte försämras. Bestämmelserna kan innehålla restriktioner vad gäller till exempel olika arbeten med mark eller spridning av bekämpningsmedel och gödsel.

Normalt tillhör hela tillrinningsområdet skyddsområdet. Skyddet delas upp i flera zoner som har olika stränga regler. Tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden är Länsstyrelsen.

Beslut om vattenskyddsområde för grundvattentäkt Mölnbacka

Länsstyrelsen har 2022-09-01 beslutat att inrätta ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för grundvattentäkten Mölnbacka.

Kungörelse, Mölnbacka vattenskyddsområde Pdf, 119.4 kB.
Beslut, Mölnbacka vattenskyddsområde Pdf, 238.3 kB.
Bilaga, kartmaterial, Mölnbacka vattenskyddsområde Pdf, 1.3 MB.

Beslut om vattenskyddsområde för ytvattentäkten Visten

Länsstyrelsen har 2022-09-01 beslutat att inrätta ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Visten i Forshaga, Sunne, Kils och Munkfors kommun.

Kungörelse, Visten vattenskyddsområde Pdf, 125.1 kB.
Beslut, Visten vattenskyddsområde Pdf, 647.3 kB.
Bilaga, kartmaterial, Visten vattenskyddsområde Pdf, 12.4 MB.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-03-15