Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Vattenskyddsområden

För att skydda dricksvatten kan man bilda ett vattenskyddsområd. Kommunen beslutade 2013 om bestämmelser för att skydda vattentäkterna Visten och Mölnbacka. Dessa ska fastställas av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutar

För sjön Visten finns sedan 1994 ett skydd som har setts över medan vattentäkten i Mölnbacka saknat skydd. Kommunstyrelsen beslutade om bestämmelserna den 15 oktober 2013. Dessa måste fastställas av Länsstyrelsen. Handläggning pågår hos Länsstyrelsen sedan november 2013.

Skydd av vattentäkt

Syftet med att ha bestämmelser för vattenskyddsområden är att skydda kommunens vattentäkter. Bestämmelserna kan innehålla restriktioner vad gäller till exempel olika arbeten med mark eller spridning av bekämpningsmedel och gödsel.

Normalt tillhör hela tillrinningsområdet skyddsområdet. Skyddet delas upp i flera zoner som har olika stränga regler. Tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden är Länsstyrelsen.

Föreläggande om yttrande gällande förslag till beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt Mölnbacka

Länsstyrelsen har 2021-12-16 förelagt sakägare att yttra sig över förslaget. Yttrande skulle vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 1 februari 2022.

Kungörelse, Mölnbacka vattenskyddsområde Pdf, 128 kB.
Beslutsförslag, Mölnbacka vattenskyddsområde Pdf, 254.5 kB.
Bilaga, karta Mölnbacka vattenskyddsområde Pdf, 411.8 kB.
Meddelande om kungörelsedelgivning, Mölnbacka vattenskyddsområde Pdf, 94.9 kB.

Föreläggande om yttrande gällande förslag till beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Visten

Länsstyrelsen har 2021-12-16 förelagt sakägare att yttra sig över förslaget. Yttrande skulle vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 1 februari 2022.

Kungörelse, Visten vattenskyddsområde Pdf, 126.1 kB.
Beslutsförslag, Visten vattenskyddsområde Pdf, 316.5 kB.
Bilaga, kartmaterial, Visten vattenskyddsområde Pdf, 12.4 MB.
Meddelande om kungörelsedelgivning, Visten vattenskyddsområde Pdf, 104.6 kB.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-04-27