Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Vattenskyddsområden

Kommunstyrelsen har beslutat om skyddsföreskrifter för två vattenskyddsområden: Visten och Mölnbacka. Länsstyrelsen handlägger för närvarande vår ansökan om att fastställa föreskrifterna.

Skydd av vattentäkt

Syftet med föreskrifter för ett vattenskyddsområden är att skydda vattentäkter. Föreskrifterna kan innehålla restriktioner vad gäller till exempel olika arbeten med mark eller spridning av gödsel och bekämpningsmedel.

Normalt tillhör hela tillrinningsområdet skyddsområdet. Skyddet kan delas upp i primära, sekundära och tertiära skyddszoner. De olika zonerna har olika stränga regler.

Tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden är Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen fastställer

För sjön Visten finns sedan 1994 ett skydd som har setts över medan vattentäkten i Mölnbacka saknat skydd. Kommunstyrelsen fattade beslut om skyddsföreskrifterna den 15 oktober 2013. Förslagen till skyddsföreskrifterna måste fastställas av Länsstyrelsen. Handläggning pågår sedan november 2013 hos Länsstyrelsen. 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-11-04 av

Sidan uppdaterad:

2019-11-04


Anne Hellström
handläggare
054-172040