Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Förvaltningen för lärande och arbete

Verksamheterna ansvarar för individ- och familjeomsorg, arbetsmarkanadsenhet, flyktingmottagande och vuxenutbildning.

Vid förvaltningen för lärande och arbete handläggs även det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år. Förvaltningen har ansvar för de barn och ungdomar som måste placeras i familjehem eller någon form av institution. Familjerätten handläggs inom förvaltningen.

När det gäller missbruk arbetar förvaltningen inte bara utifrån ett arbetsperspektiv utan också med lösningar för att den enskilde ska få stöd att avsluta ett missbruk.

I förvaltningen finns också verksamheterna arbetsidécentrum, flyktingfrågor, försörjningsstöd, vuxenutbildning och samordning av Lärcenter.

Ansvarig tjänsteman
Monica Hammar, förvaltningschef lärande och arbete
Direkttelefon: 054-17 20 64
E-post: monica.hammar@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-02-11 av

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00