Till starsidan
Till starsidan

Vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningens ansvarsområden är äldreboende, hemtjänst, hemsjukvård, anhörigstöd, LASS/LSS och socialpsykiatri.

Verksamheten ska arbeta främst förebyggande och med hela människan som utgångspunkt för att främja ett bra och värdigt åldrande. För de som är sjuka och behöver avancerad vård finns en god hemsjukvård. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar för kvalitet och säkerhet i den verksamhetens om bedriver enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Ansvarig tjänsteman  
Patricia Henriksson, t.f. vård- och omsorgschef
054-17 20 99, patricia.henriksson@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-09-19