Till starsidan
Till starsidan

Miljö- och byggförvaltningen

Forshaga och Munkfors kommuner har en gemensam miljö- och byggnämnd. Förvaltningen är lokaliserad till Forshaga med servicekontor i Munkfors och arbetar med ett mycket brett verksamhetsfält.

Här handläggs ärenden enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, lagen om kemiska produkter, livsmedelslagen, alkohollagen, vägtrafiklagen, trafikförordningen, smittskyddslagen samt lagar och författningar i anslutning till dessa lagstiftningar. Miljö- och byggförvaltningen handlägger också bostadsanpassnings- och naturvårdsärenden samt bedriver miljöstrategiskt arbete.

Ansvarig tjänsteperson
Peder Stenbäck, tf förvaltningschef
tel: 054-17 23 73
e-post: peder.stenback@forshaga.se


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-05-24