Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Miljö- och byggförvaltningen

Forshaga och Munkfors kommuner har en gemensam miljö- och byggnämnd. Förvaltningen är lokaliserad till Forshaga med servicekontor i Munkfors och arbetar med ett mycket brett verksamhetsfält.

Här handläggs ärenden enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, lagen om kemiska produkter, livsmedelslagen, alkohollagen, vägtrafiklagen, trafikförordningen, smittskyddslagen samt lagar och författningar i anslutning till dessa lagstiftningar. Miljö- och byggförvaltningen handlägger också bostadsanpassnings- och naturvårdsärenden samt bedriver miljöstrategiskt arbete.

Ansvarig tjänsteperson
Torbjörn Falk, tf miljö- och byggchef
tel: 054-17 20 07
e-post: torbjorn.falk@forshaga.se


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2021-11-24