Till starsidan
Till starsidan

Dialog och synpunkter

Här kan du som invånare i Forshaga kommun få information om hur du kan påverka och föra dialog med oss.

Alla i Forshaga kommun ska ha möjlighet att påverka, inte bara genom att rösta vart fjärde år. Genom att kommunen tar tillvara på invånarnas synpunkter och idéer kan våra verksamheter utvecklas och förbättras.
Tillsammans förbättrar vi förutsättningarna för alla!

Genom att främja dialog får medborgaren en ökad kunskap om hur vår kommun och de kommunenala processerna fungerar, som också skapar en ökad förståelse för hur samhället styrs.

Pågående dialoger


Avslutade dialoger

2019-2021
Översiktsplan

Synpunkter kring hur Forshaga ska utvecklas har hämtats in genom fysiska invånardialoger och webbplats. Synpunkterna är ett led i arbetet med att ta fram förslag till kommunens översiktsplan.

2018
Invånardialog centrumutveckling i Forshaga
Hur kan vi tillsammans utveckla Forshaga centrum? Dialogen avslutades 31 januari, stort tack till dig som medverkade.

Utifrån de idéer och förslag som inkommit kommer nu under våren en arkitekt ta fram några skisser (gestaltningsförslag) på hur Forshaga centrum kan komma att se ut i framtiden.

Temalekplats Anneberg
Under 2018 bygger vi en ny lekplats vid Anneberg i Forshaga och har tre förslag på utformning. Barn och föräldrar kunde t om 2018-01-08 rösta på det förslag de tyckte var bäst. Resultatet av röstningen samt inkomna synpunkter kommer att ligga till grund för utformningen av temalekplatsen.

2017

Dialog om Doktorudden
Hur kan vi skapa ett trivsamt friluftsområde för alla?
Dialogmöte genomfört i Kulturhuset i Deje 11 maj där ett åttiotal personer deltog. Flertalet förslag framkom och några skickades också in till kommunen. Förslag som nu tas med i det fortsatt arbetet för att skapa ett trivsamt friluftsområde.

Dialog om centrumutveckling Deje (25 april-31 maj)
24 april bjöd kommunen in centrumaktörer (företag och föreningar) till ett dialogmöte om hur vi tillsammans kan berika Deje centrum, och dra nytta av att Återbruket och Fritidsbanken etablerar sig i där.

Förslag som framkom i dialogen Pdf, 258.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslagen kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet med centrumutveckling i Deje.

2016
Invånardialog för ökad trygghet i Forshaga kommun pågick 30 maj - 10 juli. Dialogen fördes på webben och på plats under Forshaga marknad gemensamt av polisen och Forshaga kommun. Resultat av dialogen ledde fram till de medborgarlöften som polisen tillsammans med Forshaga kommun skrivit under 26 oktober 2016.

Läs mer om vad som framkom i trygghetsdialogen Pdf, 202.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Invånardialog om landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS) andra omgången, tyck till om förslag, genomfördes 12 maj i Forshaga Folkets hus.
Politiker har tillsammans med tjänstepersoner utarbetat förslag utifrån de synpunkter som inkom i dialogen sommaren 2015. I dialogen delades deltagare in i fyra grupper där tjänstepersoner och politiker ingick. 
Läs mer om vad som framkom i LIS-dialog 2 Pdf, 30.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Materialet låg till grund för en revidering av utkast till LIS-plan.

2015
Invånardialog om landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Pågick under sommaren 2015.
Läs mer om vad som framkom i LIS-dialogen

Invånardialog om framtidens boende
Pågick under våren 2015 och synpunkter. Synpunkter som inkom finns bland annat med i kommunens program för bostadsförsörjning 2015-2019.

Politiker på plats

Några gånger per år kan du träffa och framföra idéer och synpunkter till våra politiker ute i samhället. Det sker oftast i samband med evenemang (nationaldagsfirande, mässan Var Dags Liv, Lustenrundan -konstrunda, äldreomsorgsdag, etc). Syftet är, förutom att ta tillvara invånarnas idéer och synpunkter, att öka närheten mellan förtroendevalda och invånare.

Vill du kontakta någon av våra politiker finns kommunens förtroendemannaregister publicerat här på webben. Där finns förutom kontaktuppgifter uppgifter om deras olika politiska uppdrag och partitillhörighet.

Ungdomsråd

Forshaga Ungdomsråd (FUR) är en organisation av och för ungdomar. I ungdomsrådet sitter ungdomar i åldern 13-21 år och deras huvuduppgift är att få fler ungdomar engagerade och på så vis få ett ökat ungdomsinflytande. Ungdomsrådet har funnits i Forshaga sedan april 2007.

Rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning (KRPF) arbetar med äldrefrågor och frågor som rör personer med funktionsnedsättningar. I rådet finns företrädare för pensionärsorganisationer och företrädare för de intresseorganisationer inom handikapprörelsen som finns inom kommunen representerade.

Sociala medier

Sociala medier fungerar både som ett enkelt, personligt sätt att föra dialog med kommunen på nätet, men också som ett kommunalt nyhetsbrev. Där kan både invånare och besökare upptäcka och dela information, och vi tipsar bland annat om kommande evenemang.

Bebisuppvaktning

Några gånger om året åker Forshagas kommunalråd runt i kommunen för att hälsa på och fira familjernas nya medlemmar. För oss är besöken mer än ett trevligt sätt att välkomna våra nya invånare. Det är också ett sätt att få en stund att prata med de nyblivna familjerna och ta del av deras synpunkter och funderingar. Inför varje besök ber vi föräldrarna att fundera på om de har något de vill fråga eller föra fram som rör Forshaga kommun och vår verksamhet. Dessa frågor och synpunkter tar vi med oss till berörd verksamhet och, om man vill, återkopplar vi inom tio arbetsdagar efter besöket.

Synpunkten och felanmälan

Du kan lämna synpunkter via ett formulär till kommunens olika verksamheter. Det kan vara alltifrån missnöje till beröm och förslag. Du kan välja om du vill vara anonym eller om du vill att vi ska kontakta dig. Felanmäla gör du också genom ett formulär.
Du får alltid svar inom 10 dagar om vad som gjorts, eller vad som kommer göras med dina synpunkter, idéer, klagomål eller felanmälan.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av