Till startsidan
Till startsidan

Dialog och synpunkter

Här kan du som invånare i Forshaga kommun få information om hur du kan påverka och föra dialog med oss.

Alla i Forshaga kommun ska ha möjlighet att påverka, inte bara genom att rösta vart fjärde år. Genom att kommunen tar tillvara på invånarnas synpunkter och idéer kan våra verksamheter utvecklas och förbättras.
Tillsammans förbättrar vi förutsättningarna för alla!

Genom att främja dialog får medborgaren en ökad kunskap om hur vår kommun och de kommunenala processerna fungerar, som också skapar en ökad förståelse för hur samhället styrs.

Pågående dialoger

Just nu pågår inga dialoger.

Avslutade dialoger

2023
Anhörigdialog, avslutades 15 november.
Trafikplan, avslutades 25 maj.
Centrumutvecklingsplan, avslutades 1 mars.

Politiker på plats

Några gånger per år kan du träffa och framföra idéer och synpunkter till våra politiker ute i samhället. Det sker oftast i samband med evenemang (nationaldagsfirande, mässan Var Dags Liv, Lustenrundan -konstrunda, äldreomsorgsdag, etc). Syftet är, förutom att ta tillvara invånarnas idéer och synpunkter, att öka närheten mellan förtroendevalda och invånare.

Vill du kontakta någon av våra politiker finns kommunens förtroendemannaregister publicerat här på webben. Där finns förutom kontaktuppgifter uppgifter om deras olika politiska uppdrag och partitillhörighet.

Ungdomsråd

Forshaga Ungdomsråd (FUR) är en organisation av och för ungdomar. I ungdomsrådet sitter ungdomar i åldern 13-21 år och deras huvuduppgift är att få fler ungdomar engagerade och på så vis få ett ökat ungdomsinflytande. Ungdomsrådet har funnits i Forshaga sedan april 2007.

Rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning (KRPF) arbetar med äldrefrågor och frågor som rör personer med funktionsnedsättningar. I rådet finns företrädare för pensionärsorganisationer och företrädare för de intresseorganisationer inom handikapprörelsen som finns inom kommunen representerade.

Sociala medier

Sociala medier fungerar både som ett enkelt, personligt sätt att föra dialog med kommunen på nätet, men också som ett kommunalt nyhetsbrev. Där kan både invånare och besökare upptäcka och dela information, och vi tipsar bland annat om kommande evenemang.

Bebisuppvaktning

Några gånger om året åker Forshagas kommunalråd runt i kommunen för att hälsa på och fira familjernas nya medlemmar. För oss är besöken mer än ett trevligt sätt att välkomna våra nya invånare. Det är också ett sätt att få en stund att prata med de nyblivna familjerna och ta del av deras synpunkter och funderingar. Inför varje besök ber vi föräldrarna att fundera på om de har något de vill fråga eller föra fram som rör Forshaga kommun och vår verksamhet. Dessa frågor och synpunkter tar vi med oss till berörd verksamhet och, om man vill, återkopplar vi inom tio arbetsdagar efter besöket.

Synpunkten och felanmälan

Du kan lämna synpunkter via en e-tjänst till kommunens olika verksamheter. Det kan vara alltifrån missnöje till beröm och förslag. Du kan välja om du vill vara anonym eller om du vill att vi ska kontakta dig. Felanmäla gör du också genom en e-tjänst.
Du får alltid svar inom 10 dagar om vad som gjorts, eller vad som kommer göras med dina synpunkter, idéer, klagomål eller felanmälan.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av