Till startsidan
Till startsidan

Möten och protokoll

Alla politiska församlingar i kommunen för protokoll över sina sammanträden. Protokollen redogör för vilka ärenden som tagits upp och vilka beslut som fattats. Vem som helst kan ta del av protokollen.

Beslut och handlingar som innehåller personuppgifter publiceras inte på webbplatsen. Om du saknar en särskild handling går det bra att vända sig till nämndsekreteraren.

Värmlands kommuner ingår i en gemensam drifts- och servicenämnd, som är en del mav Karlstads kommuns organisation. Idag samarbetar de främst inom IT-området.

Till drifts- och servicenämndens kallelser och protokoll (karlstad.se)

Samverkansnämnden är en gemensam nämnd mellan Forshagas och Kils kommuner. Nämnden ska leda och samordna utvecklingen av informationssystem, IT och datakommunikation i de båda kommunerna.

Till samverkansämndens kallelser och protokoll (kil.se)

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Valnämnden

Caroline Nilsson
Telefon 054-17 20 08
E-post: caroline.nilsson@forshaga.se

Barn- och utbildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Sangrid von Zedtwitz Liebenstein
Telefon: 054-17 20 52
E-post: sangrid.von-zedtwitz-liebenstein@forshaga.se

Lärande- och arbetsnämnden

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott

Emilia Nordin
Telefon: 054-19 24 92
E-post: emilia.nordin@forshaga.se

Sidan uppdaterad:

2024-02-28