Till startsidan
Till startsidan
2023-09-13
Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system
Läs mer om Webbkarta går inte att nå på grund av byte av system

Ansvarsfördelning kommun och region Värmland

Region Värmland och Forshaga kommun har ett delat ansvar för sjukvården för dig som bor i kommunen. Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för hemsjukvården. Den vänder sig till dig som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral. Vården ges av sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut eller sjukgymnast.
Hemsjukvården i kommunen gör det möjligt för personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder att vårdas i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer i stället för på sjukhus.

Region Värmlands ansvar

Region Värmland ansvarar för sjukvård och behandlingar vid sjukhus, vårdcentraler och i vissa fall i det egna hemmet.
Kommunen har inga egna läkare. Om du behöver få kontakt med läkare så vänd dig i första hand till vårdcentralen i Forshaga eller till din egen "husläkare". För de personer som bor på vårdboende har region Värmland utsett en patientansvarig läkare, PAL. Det är läkaren som utreder, ställer diagnoser, behandlar och skriver ut läkemedel.

Vårdplanering

När du är inlagd på sjukhus och behöver hjälp eller utökad hjälp i hemmet så har du rätt att få en vårdplanering. Vårdplaneringen görs för att du ska få den hjälp som du behöver efter din sjukhusvistelse.

Vid vårdplaneringen deltar du, dina anhöriga om du så vill, hälso- och sjukvårdspersonal och biståndsbedömare.

På vårdplaneringen pratar ni om din situation och det görs en bedömning om vilken hjälp du behöver.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad:  av