Till starsidan
Till starsidan

Hemsjukvård

Hemsjukvård är ett samlingsnamn för all kommunal hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet eller i särskilt boende. 

Vem kan få hemsjukvård?

Du som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga eller sjukresa kan ta dig till en vårdcentral kan behöva hemsjukvård av kommunen. Ditt behov av hjälp ska vara kontinuerligt i tre veckor eller mer för att du ska beviljas hemsjukvård. Det är kommunens distriktssköterskor/sjuksköterskor som bedömer behovet av hemsjukvård. Kommunal hemsjukvård ges från sju år och uppåt.

Hemsjukvården utförs av legitimerad personal, sjuksköterska eller distriktssköterska. Sjukvårdsinsatser kan även utföras av undersköterskor eller vårdbiträden efter instruktion från legitimerad personal. Sjukvårdsinsatser av läkare är alltid landstingets ansvar.

Inskrivning i hemsjukvården

Om du har behov av hemsjukvård kontaktar du distriktssköterska/sjuksköterska där du bor. Det är distriktssköterska/sjuksköterskan som gör bedömningen om du omfattas av hemsjukvård eller ej. Om distriktssköterska/sjuksköterskan bedömer att du inte kan ta dig till vårdcentralen så skrivs du in i hemsjukvården.
Om du har legat på sjukhus och det har gjorts en vårdplanering kan du även på så vis skrivas in i hemsjukvården.

Omprövning av ditt beslut om hemsjukvård kan bland annat ske om ditt hälsotillstånd förbättras så att du kan börja gå till vårdcentralen istället.

Information och samtycke

I samband med inskrivningen i hemsjukvården kommer du att tillfrågas om samtycke, till exempel för informationsöverföring mellan olika vårdgivare och deltagande i kvalitetsregister. Att lämna samtycke är frivilligt, men om du inte samtycker till informationsöverföring mellan vårdgivare måste du själv ansvara för att vårdgivaren får korrekt information om dig och din hälsa.

Kontakt med landstingets sjukvård

Om du har behov av kontakt med läkare eller annan sjukvårdsinrättning har du själv eller anhörig rätt att ta den kontakten även om du är inskriven i hemsjukvården. Om du själv eller anhörig söker vård åt dig någonstans, till exempel vårdcentral eller sjukhus, ansvarar du sedan själv för att kontakta kommunens distriktssköterska/sjuksköterska för att meddela om någon medicinändring eller annan åtgärd gjorts.

Hemsjukvårdsavgift

En avgift om 200 kronor tas ut per besök och dag. Max 200 kronor per dag debiteras oavsett antal besök.

Avgift tas ut för:

  • Insats av distriktssköterska/sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller undersköterska.
  • Utprovning av hjälpmedel (t.ex. rullator, toaförhöjning, inkontinenshjälpmedel).
  • Förskrivning av recept eller hjälpmedel.

Hemsjukvårdsavgiften är inkomstbeprövad och samordnas med övriga insatser varje månad. Ingen avgift tas ut för barn och ungdomar upp till 18 år.

Kontaktinformation

För att komma i kontakt med distriktsköterska/sjuksköterska för ditt område kontaktas kommunens växel på nummer: 054- 17 20 00.

För mer information gällande avgifter,
kontakta avgiftshandläggare i kommunen.
Deje inkl. Ullerudsgården: 0552-446 09
Forshaga inkl. Lintjärn: 054-17 23 12
Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av