Till startsidan
Till startsidan

Mobbning, trygghet och säkerhet

Alla förskolor och skolor ska arbeta för barns och elevers lika rättigheter. De ska även arbeta aktivt för att inga barn eller elever ska bli orättvist eller illa behandlade.

Hot, våld och diskriminering får inte förekomma på något sätt och det ska alltid finnas någon att vända sig till för den som känner sig drabbad.

Förbud mot kränkande behandling

I skollagen (2010:800) står att skolan ska motverka kränkande behandling av barn och elever, 6 kap 1§. Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling enligt 6 kap 2§. 

Skolan har en skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling samt att anmäla, utreda och vidta åtgärder när någon på skolan får kännedom om att någon blir utsatt för sådan behandling.

Trygghet och säkerhet

Varje pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass och skola har rutiner för hur den dagliga verksamheten ska planeras gällande barnens/ elevernas trygghet och säkerhet.

Det finns särskilda rutiner gällande säkerhet och ansvar. Verksamheten har och tar ett stort ansvar för barn och elevers säkerhet och trygghet, i pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och skola.

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-05-04