Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen ger möjlighet till utökade kunskaper som du kan använda i samhälls- och yrkeslivet, och för fortsatta studier.

Läs mer om våra kurser och utbildningar genom att klicka på "Arrangörer och utbildningar" i menyn.

Du kan nu söka till kurser som genomförs vid Forshaga Vuxenutbildning med start från 11 januari 2021 och ordinarie slut den 28 maj 2021. Ansökningar som lämnas in efter den 30 november 2020 kommer få markeringen "Reserv" och hanteras i turordning och i mån av plats.

Du kan söka och antas till kurser i mån av plats utifrån din individuella studieplan. Innan du blir antagen erbjuds du ett vägledningssamtal tillsammans med studie- och yrkesvägledare.

Du kan alltid ansöka om att börja läsa kurser på grundläggande nivå och till andra kurser som ges på distans.


> Klicka här för att ansöka till studier vid Forshaga Vuxenutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OBS! Kontakta studie- och yrkesvägledare för ansökan och mer information om studier vid Forshaga Vuxenutbildning.

Uppstart våren 2021

När du har fått ett antagningsbesked från oss så behöver du läsa viktig information genom att klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller på länken "Uppstart våren 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" i menyn.

Kommunal vuxenutbildning (komvux)

Du som vill fräscha upp, bredda eller fördjupa dina kunskaper hittar möljigheterna hos oss. Kursutbudet är stort och finns både som när- och distansstudier - studietakten väljer du själv!

Vi anordnar kurser i grund- och gymnasieämnen, men även för utbildningar inom Vård- och omsorg och en Barnskötarutbildning. Läs mer under "Arrangörer och utbildningar"

Utbildning i svenska för invandrare

Utbildningen är för vuxna som inte har svenska som modersmål. Svenskundervisning för invandrare är en egen skolform.

Särskild utbildning för vuxna på (Särvux)

Utbildning för vuxna på särskolenivå.

Yrkeshögskoleutbildning 

Yrkeshögskoleutbildning inom behandlingsassistent och psykosocialt arbete. Yrkeshögskolan är en skolform som är separat från övrig vuxenutbildning, och du kan läsa mer om yrkeshögskolan här.

Yrkescenter Industri Värmland - Industri Bas 700p

Industriföretagen i Värmland behöver anställa, och du kan söka till yrkesutbildningen Industri Bas som ges i samberkan med företagen. Läs mer information genom att klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vuxenutbildning i Värmland

Du kan ansöka om en utbildning i vilken kommun som helst men eftersom det är den kommun där du är folkbokförd som betalar din utbildning, måste denna alltid godkänna din ansökan. Du hittar information om vuxenutbildning i Värmland här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter - Tyck till om Forshaga Vuxenutbildning

Har du synpunkter om Forshaga Vuxenutbildning? De vill vi gärna ha reda på. De är värdefulla och hjälper oss att utveckla och förbättra kommunens service och tjänster. 

Klicka här för att lämna synpunkter.

 Plan mot diskriminering och kränkande behandlingAlla förskolor och skolor arbetar förebyggande för att ingen ska bli mobbad eller diskriminerad. Skolor arbetar på olika sätt. Till sin hjälp har skolorna olika verktyg, bland annat en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen ska vara känd av alla, personal, barn/elever och föräldrar. Likabehandlingsplanen för vuxenutbildningen i Forshaga kommun finns länkad på denna sida.


Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av