Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Fritidshem, fritidsgårdar

Alla 6-12-åringar kan gå på fritidshem, före och efter skoldagen. Det finns också fritidsgårdsverksamhet i kommunen.

Fritids, fritidshem

Fritidshemmet kompletterar skolan tidsmässigt genom att ta emot barn under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.

Innehållsmässigt genom att ge barnen delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans ska skola och fritidshem bidra till barnens allsidiga utveckling och lärande.

I varje skolområde finns fritidshem för inskrivna barn i åldern 6-12 år. Fritidshemmet ligger nära  skolan och  är öppet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Midsommar- och julafton stängt. 

Ansökan

Ansökan för skolbarnsomsorg (fritidshemsplats) görs enklast via e-tjänst alternativt på blankett. Ansökan skall vara handläggaren tillhanda senast 2 veckor innan önskad placering

Schema

Schema för elevens vistelsetider på fritids fylls enklast i via e-tjänst alternativt blankett. Förändringar i schemat träder i kraft tidigast 2 veckor efter inlämnat schema. Tänk på att vid tillfälliga ändringar av vistelsetiden räcker det att kontakat personalen på fritidshemmet.

Uppsägning

Vid uppsägning av fritidshemsplats tillämpas 2 månaders uppsägningstid. Uppsägning görs enklast via e-tjänst alternativt blankett.

Vid sjukskrivning, arbetslöshet eller föräldraledighet skall platsen sägas upp och får behållas till kommande månadsskifte.

Mer info om avgifter och regler hittar du här

Telefonnummer till fritidshemmen

Skolområde Forshaga Lärcenter

Fritidshemmet Lärcenter 054- 17 20 45

Skolområde Grossbol

Blå huset 054- 17 21 19
Gröna huset 054- 17 21 90
Lila huset 054- 17 21 91
Röda huset 054- 17 21 70

Skolområde Skived

Mellangården 054- 17 21 86
Norrgården 054- 17 21 77
Sörgården 054- 17 21 76

Skolområde Ullerud

Deje

Kompassen Öst/ Väst 0552- 447 16
Skipbo 0552- 447 36

Olsäter

Örnen 0552- 447 47

Fritidsgård

På Hubben vid Kulturhuset i Deje är det fritidsgård vissa kvällar. Kom förbi för att spela pingis, tv-spel, spela kort, pyssla eller bara hänga med oss och dina kompisar. 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-01-21 av

Gå direkt till

Dokument

Kontakt

Förvaltningshandläggare
Josefin Grönkvist
e-post: josefin.gronkvist@forshaga.se
Tel: 054- 17 20 84
 

Sidan uppdaterad:

2020-01-21

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00