Till starsidan
Till starsidan
2022-11-08
Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50
Trafikverket ska byta två vägtrummor på väg 734 strax norr om bron över till Östra Deje. En bit av vägen kommer då att vara helt avstängd mellan den 14/11-16/12.
Läs mer om Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50

Studie- och yrkesvägledning

Välkommen till högstadiets studie- och yrkesvägledning!

Syftet med studie- och yrkesvägledning i grundskolan är att eleven ska utveckla kunskaper om sig själv (självkännedom), kunskap om olika valalternativ (vad som finns att välja på) och bli medveten om relationen mellan sig själv och de valalternativ som finns. Detta för att kunna göra ett medvetet och genomtänkt utbildnings- och yrkesval inför framtiden.

Det stora utbudet av både yrken och utbildningar gör att ungdomar kan uppleva det som komplicerat att överblicka sina olika valmöjligheter. Med hjälp av studie- och yrkesvägledning i grundskolan vidgas elevens perspektiv på både utbildnings- och yrkesval. Genom vägledning ges eleven också utrymme att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar.

Inför gymnasievalet handlar studie- och yrkesvägledning i grundskolan om att eleven ska lära sig att hantera valsituationer, fatta beslut och att genomföra dem. Studie- och yrkesvägledaren på grundskolan kan vara ett stöd inför valet genom att ge information, vägledning samt verktyg, detta för att eleven ska känna sig trygg och att gymnasievalet ska bli så genomtänkt som möjligt.

Studie- och yrkesvägledarens arbete innebär att möta och stödja både ungdomar och vårdnadshavare genom hela gymnasievalsprocessen. Kom ihåg, du som vårdnadshavare är jätteviktig i denna valprocess, för du känner din ungdom bäst. Ju mer kunskap du som vårdnadshavare har om gymnasiet och gymnasievalet, desto mer kan du stötta din ungdom.

Du som elev eller förälder till barn på grundskolan i Forshaga kommun är välkommen att kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare med frågor och funderingar som rör gymnasiet och din ungdoms gymnasieval.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av