Till startsidan
Till startsidan

Utbildningar och kurser

Här hittar du information om vilka utbildningar och kurser du kan läsa vid Forshaga Vuxenutbildning.

Kontakta studie- och yrkesvägledare om du vill ha mer information eller hjälp att planera dina studier.

Barnskötarutbildningen ger dig förutsättningar att arbeta med barn och ungas växande utifrån deras förutsättningar. Efter du har klarat av utbildningen har du kunskaper inför att arbeta inom förskola och barnomsorg.

Som barnskötare eller elevassistent är du en betydelsefull person som verkar för att barn och ungdomar får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Du och övrig personal arbetar tillsammans med att stimulera utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Du får kunskaper om barns och ungdomars utveckling och lärande i olika åldrar, samt hur man arbetar utifrån förskolans och skolans läroplaner. I utbildningen får du lära dig mer om hur man utför pedagogiskt arbete inom olika barn- och ungdomsverksamheter. I utbildningen ingår 15% APL (Arbetsplatsförlagt lärande). När du har tilldelats en praktikplats ska du lämna utdrag ur belastningsregistret från polisen till din kontaktperson vid praktikplatsen. Information om utdrag ur belastningsregistret hittar du genom att klicka här.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kunskaper om bland annat olika pedagogiska verksamheter, arbetsmiljöfrågor, och kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer. Du får också kunskaper om grundläggande demokratiska värden, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika organisationer. Utbildningen inkluderar det nationella yrkespaketen "Barnskötare bas" samt båda de nationella fördjupningsinriktningarna "Barnskötare" och "Elevassistent" och kursen Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 samt stödjande insatser.

Behörighet/förkunskaper

Svenska eller Svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.

Studieform

Undervisningen innebär schemalagda lektioner under dagtid varje vecka på plats i klassrum med lärare samt egna studier via vår digitala lärplattform. Du förväntas vara närvarande och aktivt delta på lektionerna som är en del av utbildningen. Du behöver ha tillgång till en egen dator, ha grundläggande datorvana och du förväntas vara aktiv på skolans digitala lärplattform. Heltidsstudier motsvarar 40 h/vecka. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår som ett obligatoriskt moment i utbildningen och den genomförs på heltid under fyra veckor varje studieperiod. Du är själv ansvarig för att köpa den kurslitteratur som behövs för varje kurs. Litteraturlistan hittar du på vår webbplats www.forshaga.se/vux


Kursutbud basutbildning

Kursens namn

Poäng

Hälsopedagogik

100

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Specialpedagogik 1

100

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Människors miljöer

100

Grundläggande vård och omsorg

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Sva 1/ Sve 1

100


Kursutbud påbyggnadspaket barnskötare

Kursens namn

Poäng

Barns lärande och växande

100

Pedagogiskt arbete

200

Skapande verksamhet

100


Kursutbud påbyggnadspaket elevassistent

Kursens namn

Poäng

Barns lärande och växande

100

Pedagogiskt arbete

200

Specialpedagogik 2

100

En bro mellan gymnasiet och universitetet. Collegeåret vänder sig till dig som behöver komplettera eller uppdatera delar av din behörighet och som tvekat att ta steget till högre studier. Vi vill öppna möjligheterna för flera att våga söka sig till studier på universitetsnivå.

Dina studier

Collegeåret omfattar 40 studieveckor (ett läsår) med motsvarande 20 veckor på gymnasienivå och resterande 20 veckor vid Karlstads universitet. Studierna bedrivs parallelt på halvfart på vardera stället. Ett antal utbildningsplatser på program och kurser vid Karlstads universitet reserveras för dem som fullföljt Collegeåret med godkänt resultat. På komvux studerar du enligt en individuellt framtagen studieplan för att bli behörig eller för att läsa upp betyg. På univiersitetet läser du fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera, totalt 30 hp, och har undervisning en dag i veckan.

Grundläggande vuxenutbildning ger kunskaper som blir en grund för samhällsliv, yrkesliv och fortsatta studier. Utbildningen motsvarar grundskolans senare år.

Vuxenutbildning på grundläggande nivå är till för dig som

 • inte gått i skolan på länge
 • vill repetera något eller några ämnen
 • behöver förbereda dig för studier på gymnasienivå
 • behöver betyg från grundläggande vuxenutbildning

Kurser

Du kan läsa följande ämnen/kurser:

 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Samhällskunskap
 • Engelska
 • Matematik

Innan dina studier kommer du att gå igenom en kartläggning med respektive lärare. De förkunskaper du visar i kartläggningen bestämmer på vilken nivå studierna ska påbörjas.

Du kan i din ansökan välja både grundläggande vuxenutbildningskurser och gymnasiekurser.

Den gymnasiala vuxenutbildningen följer samma läro- och kursplaner som den ordinarie gymnasieskolan.

Utbildningarna är likvärdiga men inte identiska. Dina kunskaper kompleteras så att de motsvarar en ordinarie gymnasieutbildning.

Studietakten, antal ämnen och kombinationen av dessa bestämmer du själv. För att studera heltid måste du studera 20 poäng per vecka dvs. 400 poäng för en period om 20 veckor.

Gymnasial vuxenutbildning är till för dig som

 • behöver ett slutbetyg från en gymnasieutbildning
 • behöver behörighet för andra typer av studier, betygskomplettering
 • har ett stort intresse av någon/några kurser
 • behöver förbereda dig för studier på universitet/högskola
 • vill tillgodoräkna dig betyg från andra länder

Svenska för invandrare (sfi) är en grundläggande utbildning i svenska språket för invandrare.

Svenska för invandrare (sfi) är en grundläggande utbildning i svenska språket för invandrare. Utbildningen är för vuxna som inte har svenska som modersmål. Svenskundervisning för invandrare är en egen skolform.

Du får grundläggande kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel i språkinlärningen. Efter avslutad kurs får du betyg eller intyg.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om studier vid SFI digitalt med mobilt BankID. Här kan du läsa mer om SFI och ansökan.

Ansökan SFI

Om du behöver hjälp med ansökan kan du ta hjälp av någon i din närhet eller kontakta integrationssamordnare Balkis Faili, på telefon 054-17 20 67 eller e-post balkis.faili@forshaga.se.

Vad kostar det?

Utbildningen är kostnadsfri. Du får inget studiestöd när du läser, men du som är nyanmäld flykting kan få läsa sfi med etableringsersättning.

Träna svenska på egen hand

sfa.nu kan du träna svenska på egen hand.

För dig som har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Ansökan

Kontakta studie- och yrkesvägledaren för mer information om ansökan.

Särskild utbildning för vuxna köps och ges av Karlstads kommun. Mer information finner du i länkarna på denna sidan.

Yrkesutbildningar inom vård och omsorg, med goda möjligheter till arbete efter avslutade studier.

Vård- och omsorgsutbildningen

Vård- och omsorgsutbildningen innehåller kurser om totalt 1 500 kurspoäng.

Efter genomgången utbildning på minst 1 500 poäng får du ett diplom utfärdat av Vård- och omsorgscollege. Vård och omsorgscollege, VOC, är en samverkansform mellan yrkesliv och utbildning som arbetar för god kvalitet och en modern utbildning. Diplomet är meriterande vid anställning inom vård- och omsorgsverksamheterna i Värmland.

Efter avklarad utbildning kan du arbeta som:

 • Personlig assistent
 • Skötare
 • Vårdare
 • Undersköterska

Vårdbiträde

Vårdbiträdesutbildningen innehåller 800 kurspoäng inom ramen för Vård- och omsorgsutbildningen. När du har godkända resultat i de kurser som ingår i utbildningen får du ett intyg från Vård och Omsorgscollege.

Efter studierna kan du arbeta inom vård och omsorg som vårdbiträde. Om du vill studera vidare efter utbildningen kan du komplettera med fler kurser inom vård och omsorg och på det viset höja din kompetens

Behörighet/förkunskaper

Svenska eller Svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.

Studieformen "Närdistans"

Utbildningarna ges som s.k. ”närdistans”. Det genomförs schemalagda lektioner varje vecka. Några av lektionerna innehåller obligatoriska examinerande moment som du måste närvara vid.

Du använder vår webbaserade lärplattform att få stöd och hjälp i sina studier. Några av kurserna innehåller praktikperioder som kan vara obligatoriska moment i kursen.

Vård- och omsorgsutbildningen 1 500p och Vårdbiträde 800p startar två gånger per år.

Kurser i Vård- och omsorgutbildningen 1 500 poäng

Kursens namn

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Psykologi 1

50

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Vård- och omsorg specialisering

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Samhällskunskap 1a1

50


Kurser i Vårdbiträdeutbildningen 800 poäng

Kursens namn

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Omvårdnad 1

100

Psykiatri 1

100

Psykologi 1

50

Social omsorg 1

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Från 2023 har man möjlighet att ansöka till alla yrkesutbildningar i hela Värmland. För utbud och mer information, se länk nedan:

Vuxenutbildning i Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-05-02