Till starsidan
Till starsidan
2022-11-08
Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50
Trafikverket ska byta två vägtrummor på väg 734 strax norr om bron över till Östra Deje. En bit av vägen kommer då att vara helt avstängd mellan den 14/11-16/12.
Läs mer om Del av gamla vägen mellan Forshaga-Deje helt avstängd vecka 46-50

Utbildningar och kurser

Här hittar du information vilka utbildningar och kurser du kan läsa vid Forshaga Vuxenutbildning.

Kontakta studie- och yrkesvägledare om du vill ha mer information eller hjälp att planera dina studier.

Barnskötarutbildningen ger dig förutsättningar att arbeta med barn och ungas växande utifrån deras förutsättningar. Efter du har klarat av utbildningen har du kunskaper inför att arbeta inom förskola och barnomsorg.

Som barnskötare eller elevassistent är du en betydelsefull person som verkar för att barn och ungdomar får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Du och övrig personal arbetar tillsammans med att stimulera utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.Du får kunskaper om barns och ungdomars utveckling och lärande i olika åldrar, samt hur man arbetar utifrån förskolans och skolans läroplaner. I utbildningen får du lära dig mer om hur man utför pedagogiskt arbete inom olika barn- och ungdomsverksamheter.I utbildningen ingår 15% APL (Arbetsplatsförlagt lärande). När du har tilldelats en praktikplats ska du lämna utdrag ur belastningsregistret från polisen till din kontaktperson vid praktikplatsen. Information om utdrag ur belastningsregistret hittar du genom att klicka här.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kunskaper om bland annat olika pedagogiska verksamheter, arbetsmiljöfrågor, och kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer. Du får också kunskaper om grundläggande demokratiska värden, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika organisationer. Efter basutbildningen får du möjlighet att välja att studera ett av två påbyggnadspaket som tillsammans med basutbildningen ger dig kunskaper för arbete som antingen barnskötare eller elevassistent. Basutbildningen och påbyggnadspaketet är tillsammans 1300 poäng.

Kursutbud basutbildning

Kursens namn

Poäng

Hälsopedagogik

100

Kommunikation

100

Lärande och utveckling

100

Specialpedagogik 1

100

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Människors miljöer

100

Grundläggande vård och omsorg

100

Etnicitet och kulturmöten

100


Kursutbud påbyggnadspaket barnskötare

Kursens namn

Poäng

Barns lärande och växande

100

Pedagogiskt arbete

200

Skapande verksamhet

100


Kursutbud påbyggnadspaket elevassistent

Kursens namn

Poäng

Barns lärande och växande

100

Pedagogiskt arbete

200

Specialpedagogik 2

100

En bro mellan gymnasiet och universitetet. Collegeåret vänder sig till dig som behöver komplettera eller uppdatera delar av din behörighet och som tvekat att ta steget till högre studier. Vi vill öppna möjligheterna för flera att våga söka sig till studier på universitetsnivå.

Dina studier

Collegeåret omfattar 40 studieveckor (ett läsår) med motsvarande 20 veckor på gymnasienivå och resterande 20 veckor vid Karlstads universitet. Studierna bedrivs parallelt på halvfart på vardera stället. Ett antal utbildningsplatser på program och kurser vid Karlstads universitet reserveras för dem som fullföljt Collegeåret med godkänt resultat. På komvux studerar du enligt en individuellt framtagen studieplan för att bli behörig eller för att läsa upp betyg. På univiersitetet läser du fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera, totalt 30 hp, och har undervisning en dag i veckan.

Grundläggande vuxenutbildning ger kunskaper som blir en grund för samhällsliv, yrkesliv och fortsatta studier. Utbildningen motsvarar grundskolans senare år.

Vuxenutbildning på grundläggande nivå är till för dig som

 • inte gått i skolan på länge
 • vill repetera något eller några ämnen
 • behöver förbereda dig för studier på gymnasienivå
 • behöver betyg från grundläggande vuxenutbildning

Kurser

Du kan läsa följande ämnen/kurser:

 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Samhällskunskap
 • Engelska
 • Matematik

Innan dina studier kommer du att gå igenom en kartläggning med respektive lärare. De förkunskaper du visar i kartläggningen bestämmer på vilken nivå studierna ska påbörjas.

Du kan i din ansökan välja både grundläggande vuxenutbildningskurser och gymnasiekurser.

Den gymnasiala vuxenutbildningen följer samma läro- och kursplaner som den ordinarie gymnasieskolan.

Utbildningarna är likvärdiga men inte identiska. Dina kunskaper kompleteras så att de motsvarar en ordinarie gymnasieutbildning.

Studietakten, antal ämnen och kombinationen av dessa bestämmer du själv. För att studera heltid måste du studera 400p.

Gymnasial vuxenutbildning är till för dig som

 • behöver ett slutbetyg från en gymnasieutbildning
 • behöver behörighet för andra typer av studier, betygskomplettering
 • har ett stort intresse av någon/några kurser
 • behöver förbereda dig för studier på universitet/högskola
 • vill tillgodoräkna dig betyg från andra länder

Svenska för invandrare (sfi) är en grundläggande utbildning i svenska språket för invandrare.

Svenska för invandrare (sfi) är en grundläggande utbildning i svenska språket för invandrare. Utbildningen är för vuxna som inte har svenska som modersmål. Svenskundervisning för invandrare är en egen skolform.

Du får grundläggande kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel i språkinlärningen. Efter avslutad kurs får du betyg eller intyg.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om studier vid sfi digitalt med Mobilt BankID genom att klicka på länken om ansökan på denna sida.

Ansökan SFI

Om du behöver hjälp med ansökan kan du ta hjälp av någon i din närhet eller kontakta integrationssamordnare Balkis Faili, på telefon 054-17 20 67 eller e-post balkis.faili@forshaga.se.

Vad kostar det?

Utbildningen är kostnadsfri. Du får inget studiestöd när du läser, men du som är nyanmäld flykting kan få läsa sfi med etableringsersättning.

Utbildningen är till för vuxna med utvecklingsstörning eller hjärnskada. Målet är att de vuxna skall stödjas och stimuleras i sitt lärande. Utbildningen ges i Karlstad.

Skolformen finns på två nivåer:

 • Grundläggande nivå (motsvarande grundsärskolan)
 • Gymnasial nivå (motsvarande gymnasiesärskolan)

Ansökan

Kontakta studie- och yrkesvägledaren för mer information om ansökan.

Särskild utbildning för vuxna köps och ges av Karlstads kommun. Mer information finner du i länkarna på denna sidan.

Yrkesutbildningar inom vård och omsorg, med goda möjligheter till arbete efter avslutade studier.

Vård- och omsorgsutbildningen 1500p

Vård- och omsorgsutbildningen innehåller kurser om totalt 1500 kurspoäng.

Efter genomgången utbildning på minst 1500 poäng får du ett diplom utfärdat av Vård- och omsorgscollege. Vård och omsorgscollege, VOC, är en samverkansform mellan yrkesliv och utbildning som arbetar för god kvalitet och en modern utbildning. Diplomet är meriterande vid anställning inom vård- och omsorgsverksamheterna i Värmland.

Efter avklarad utbildning kan du arbeta som:

 • Personlig assistent
 • Skötare
 • Vårdare
 • Undersköterska

Vårdbiträde 800p

Vårdbiträdesutbildningen innehåller 800 kurspoäng inom ramen för Vård- och omsorgsutbildningen. När du har godkända resultat i de kurser som ingår i utbildningen får du ett intyg från Vård och Omsorgscollege.

Efter studierna kan du arbeta inom vård och omsorg som vårdbiträde. Om du vill studera vidare efter utbildningen kan du komplettera med fler kurser inom vård och omsorg och på det viset höja din kompetens

Behörighet/förkunskaper

Svenska eller Svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.

Studieformen "Närdistans"

Utbildningarna ges som s.k. ”närdistans”. Det kommer att erbjudas schemalagda lektioner i varje kurs varje eller varannan vecka. Några av lektionerna innehåller obligatoriska examinerande moment som du måste närvara vid.

Du använder vår webbaserade lärplattform att få stöd och hjälp i sina studier. Några av kurserna innehåller praktikperioder som kan vara obligatoriska moment i kursen.

Vård- och omsorgsutbildningen 1500p och Vårdbiträde 800p startar två gånger per år.

Kurser i Vård- och omsorgutbildningen 1500 poäng

Kursens namn

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Psykologi 1

50

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Vård- och omsorg specialisering

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Samhällskunskap 1a1

50


Kurser i Vårdbiträdeutbildningen 800 poäng

Kursens namn

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Omvårdnad 1

100

Psykiatri 1

100

Psykologi 1

50

Social omsorg 1

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2022-11-16