Till startsidan
Till startsidan

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Du som har en utvecklingsstörning, autism eller som fått en betydande och bestående hjärnskada kan få stöd för att hitta en sysselsättning under dagtid som passar dig, så kallad daglig verksamhet.

Daglig verksamhet finns till för att ge dig något intressant och meningsfullt att göra under dagtid. Den dagliga verksamheten ska även bidra till din personliga utveckling och främja delaktighet i samhället för dig.

Vem kan söka daglig verksamhet?

För att du ska kunna beviljas insatsen daglig verksamhet ska följande kriterier uppfyllas:

  • Du tillhör personkrets 1 eller 2 enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Personkrets 1 innebär: personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2 innebär: personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Du är i yrkesverksam ålder.
  • Du saknar arbete.
  • Du går för närvarande ingen utbildning. Du saknar arbetsförmåga till följd av din funktionsnedsättning.

Syfte med daglig verksamhet

Daglig verksamhet ska ge möjlighet till en meningsfull sysselsättning. Insatsen anpassas efter dina behov, förutsättningar och intressen. Den ska ge stimulans, utveckling och gemenskap. Den dagliga verksamheten kan utifrån individuella förutsättningar innehålla såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som mer produktionsinriktade uppgifter.

För att ansöka om insatsen "Daglig verksamhet" kontakta kommunens biståndsbedömare som nås via kommunens växel på
telefon 054-17 20 00.

För övrig information om daglig verksamhet kontakta ansvarig enhetschef Ann-Louise Wall telefon 054-17 20 71.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-04-24