Till startsidan
Till startsidan

LSS och SFB, Stöd och service

Om du omfattas av Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du ha rätt till olika insatser.

Vilket stöd kan man få?

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd och hjälp utifrån två olika lagar:

 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
 • Socialtjänstlagen, SoL.

Stöd enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger dig med en stor och varaktig funktionsnedsättning möjlighet till en fungerande vardag. Lagen ska tillgodose dina behov i det dagliga livet för att uppnå goda levnadsvillkor.

Vem kan söka insatser enligt LSS?

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS måste du tillhöra någon av de personkretsar eller målgrupper som beskrivs i lagen.

LSS-personkrets delas in i tre grupper

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger betydande svårigheter i vardagen och som har ett omfattande behov av stöd och service.

När du ansöker om stöd enligt LSS prövas din ansökan i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de personkretsar som lagen beskriver, därefter prövas om du har rätt till den insats du ansökt om. Om du inte omfattas av LSS-personkrets kan du få hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen.

Du kan ansöka om följande insatser enligt LSS:

 • Råd och stöd (ansöker du om hos Region Värmland) 1177
 • Personlig assistans
 • Kontaktpersoner
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 • Daglig verksamhet (ej personkrets 3)

Vem kan söka insatserna?

Den enskilde, vårdnadshavaren, God man eller förvaltare.

Hur görs en ansökan?

Ansökan kan ske muntligt eller skriftligt.

Stöd enligt SFB

 • Om du behöver assistans i mer än 20 timmar i veckan ansöker om det hos Försäkringskassan.
 • Om du behöver assistans i mindre än 20 timmar i veckan ansöker du om det hos kommunen.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad:  av