Till startsidan
Till startsidan

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Vissa personer med funktionsnedsättning har laglig rätt till stöd och service enligt "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade" (LSS).

Rätt till stöd enligt LSS har:

  • personer med intellektuellt funktionshinder, autism eller autismlikande tillstånd,
  • den som blivit hjärnskadad som vuxen och därmed fått sin begåvning nedsatt,
  • den som har andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Insatser som du beviljats enligt LSS är kostnadsfria, men du betalar själv för din bostad, mat, resor och fritidsaktiviteter.

De insatser som man kan ansöka om är:

Om du behöver ansöka om insatser enligt LSS - eller har någon anhörig som har behov - vänder du dig till kommunens
LSS-handläggare. LSS-handläggaren tar emot ansökan, utreder och fattar ett beslut om du i din situation har rätten till LSS-insatser.
LSS-handläggare nås via kommunens växel på telefon 054-17 20 00.

*Om du vill ansöka om insatsen "Rådgivning och annat personligt stöd" ska du vända dig till Värmlands läns landsting, LSS-funktionen.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-05-17