Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-01-15
Edebybron avstängd 15-17 januari
Från och med lunchtid fredag 15 januari kommer bron över Klarälven vid Edeby att stängas av. Preliminärt gäller detta till och med söndag 17 januari. Avstängningen är en säkerhetsåtgärd under arbetet med att försöka lösa upp den ispropp som bildats i älven. För att göra detta kommer vi att gräva i isen med hjälp av grävmaskin som står på pontoner. Isproppen är cirka 700 meter lång men inte lika tjock hela sträckan. Arbetet kommer att pågå dygnet runt.  
Läs mer om Edebybron avstängd 15-17 januari

Vilket stöd kan man få?

Du som behöver särskild hjälp på grund av funktionsnedsättning eller handikapp kan få olika typer av stöd.

Socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är de lagar som reglerar stödet.

Om LSS och SoL

Målet med SoL är att tillgodose behov så att du uppnår en skälig levnadsnivå medan LSS ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor.

Syftet med stödet som ges från socialtjänsten ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Stöd som kan sökas enligt LSS

Följande tio paragrafer kan du söka enligt LSS:

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet

Stöd som kan sökas enligt SoL

Exempel på stöd du kan ansöka om enligt SoL:

 • Matleverans
 • Trygghetslarm
 • Ledsagarservice
 • Särskilt boende
 • Hemtjänst

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2019-11-06


Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein
förvaltningssekreterare
054-172052