Till startsidan
Till startsidan
2023-05-30
Renovering av Skivedbron, en vägbana avstängd
I dag påbörjas renovering av Skivedbron. Arbetet beräknas pågå till 16 juni. Under arbetet är en vägbana avstängd och trafikljus reglerar trafiken.
Läs mer om Renovering av Skivedbron, en vägbana avstängd

Våra verksamheter

Alla människor har lika värde och vårt arbete baserar sig på FN´s barnkonvention.

Den innebär att:
• Ingen ska ställas utanför på grund av kön, social tillhörighet, religion, sexuell läggning, kultur eller handikapp.
• Barnets bästa ska alltid sättas i fokus.
• Barnet ska kunna lita på att de vuxna tillgodoser deras fysiska och psykiska behov.
• Barnet har rätt att bli hörd och respekterad som en egen individ, med egen personlighet utifrån dess olika behov och styrkor.

Barnmorskemottagning

Här träffar du barnmorskor som arbetar med graviditetsövervakning samt stöd och förberedelser enskilt och i grupp, inför föräldraskapet.
Vi erbjuder även preventivmedelsrådgivning, cellprovtagning och arbetar med sexualitet, hälsa och att förhindra spridning av sexuellt överförbara infektioner.

Barnhälsovård

Här möter du distriktsjuksköterskor som erbjuder hälsoövervakning och vaccinationer för barn mellan 0-6 år. Vid besöken samtalar vi om barnet, familjen och föräldraskapet. Vi anordnar även föräldragrupper för alla som får sitt första barn.

Babycafé

Babycafé är en mötesplats för föräldrar med barn under ett år. Vi ses för samtal, lek och gemensamma aktiviteter i Öppna
förskolans lokaler.

Familjestödjare

Familjestödjaren kan du kontakta om du som förälder vill ha hjälp och stöttning i ditt föräldraskap. Det kan vara stora som
små frågor till exempel rutiner vid läggning, matsituation, konflikter, avundsjuka mellan syskon och så vidare.

Familjestödjaren hjälper till att stärka samspel och relationer inom familjen. Arbetet utgår från ICDP/Vägledande
Samspel och bygger på det som redan fungerar och är positivt!

Öppna förskolan

Här är du med barn, i ålder 0-6 år, välkommen.
Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn för samtal, lek och gemensamma aktiviteter.

Hos oss kan du och ditt/dina barn umgås med andra föräldrar och barn, tillsammans med en förskollärare.


Kom till oss när det passar. Här leker vi, har sago- och sångstunder, pysslar, bakar och mycket annat. Du behöver varken anmäla dig eller skriva in ditt/dina barn. Du kan köpa fika till självkostnadspris eller ta med eget fika.

Du kan läsa mer om öppna förskolan Öppnas i nytt fönster. under Barnomsorg 1-5 år

 

Familjecentrum är en avgiftsfri verksamhet.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-01-04