Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan

Gode män och förvaltare

Personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, försvagat hälsotillstånd eller liknande tillstånd kan ha rätt till ställföreträdare, som vårdar deras personliga och ekonomiska angelägenheter. Det kan vara en god man eller förvaltare.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2021-12-20