Till startsidan
Till startsidan

Överförmyndarkontoret, öppettider och kontakt

Om du har frågor om ställföreträdarskap, det vill säga godmanskap, förvaltarskap eller förmynderskap, är du välkommen att kontakta överförmyndarkontoret. Det kan till exempel handla om ansökan eller anmälan om behov av god man/förvaltare eller att du är intresserad av godman- eller förvaltaruppdrag.

Om du har en fråga av allmän karaktär om ställföreträdarskap är du välkommen att kontakta samtliga handläggare. Gäller det ett särskilt individärende kan du kontakta respektive handläggare direkt.

Besöksadress: Storgatan 52, kommunhuset i Forshaga 
Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga
Tel: 054-17 20 00
E-post: ofn@forshaga.se

Telefon- och besökstider

Måndag-tisdag klockan 10-12, torsdag klockan 13-15.

Peder Stenbäck
Telefon: 054-17 23 73
peder.stenback@forshaga.se

Daniel Svensson,överförmyndarsamordnare
Telefon: 054-17 23 79
daniel.svensson@forshaga.se
Handlägger förmynderskap i Kil kommun, godmanskap och förvaltarskap för vuxna samt ansökningar om överförmyndarens samtycke.

Hanna Besic, handläggare
054-17 23 72
hanna.besic@forshaga.se
Handlägger förmynderskap i Grums kommun, godmanskap och förvaltarskap för vuxna samt ansökningar om överförmyndarens samtycke.

Jenny Björfeldt, handläggare
054-17 22 43
jenny.bjorfeldt@forshaga.se
Handlägger förmynderskap i Hagfors kommun samt godmanskap och förvaltarskap för vuxna.

Julia Aitman, handläggare
054-17 23 74
julia.aitman@forshaga.se
Handlägger förmynderskap i Forshaga kommun samt godmanskap och förvaltarskap för vuxna.

Eva-Lotta Karnlind, handläggare
054-17 20 22 Telefontid måndag och torsdag.
eva-lotta.karnlind@forshaga.se
Handlägger godmanskap och förvaltarskap för vuxna.

Joelle Jönsson-Raftheim, handläggare
054-17 23 60
joelle.jonsson-raftheim@forshaga.se
Handlägger förmynderskap i Munkfors kommun samt godmanskap och förvaltarskap för vuxna.

Vi jobbar kontinuerligt på att utveckla våra e-tjänster. Saknar du någon tjänst är du välkommen att kontakta oss via mejl på ofn@forshaga.se.

Här hittar du våra e-tjänster: Omsorg och hjälp (forshaga.se)

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av