Till startsidan
Till startsidan

För dig som är förälder, förmyndare eller god man för barn

Du som förälder förvaltar ditt barns tillgångar och företräder barnet i rättsliga frågor. Om barnet äger tillgångar över ett visst värde ska föräldern enligt lag ha kontakt med överförmyndaren.

Fram till 18-årsdagen ska barn ha en företrädare som beslutar om frågor som gäller deras ekonomi och egendom. I första hand är det du som förälder som förvaltar barnets pengar och tillgångar och ser till att pengarna används för barnets bästa och barnets nytta.

Svenska bankföreningen har tagit fram ett faktablad om barns tillgångar som du hittar här: Barns tillgångar (swedishbankers.se)

Befrielse eller förenklad redovisning

Om det med hänsyn till ställföreträdarens och den enskildes förhållanden, tillgångarnas art eller värde eller omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl, får överförmyndarnämnden, enligt föräldrabalken 14 kap 19 §, befria ställföreträdaren från skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning eller besluta att sådana räkningar får lämnas i förenklad form.

Om det med hänsyn till föräldrarnas och den omyndiges förhållanden, tillgångarnas art eller värde eller omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl, får överförmyndarnämnden, enligt föräldrabalken 13 kap 16 §, befria föräldrarna från skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning eller besluta att sådana räkningar får lämnas i förenklad form.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-06-19