Till startsidan
Till startsidan

När godmanskap inte räcker

Ibland kan det vara så att ett godmanskap inte räcker för att hjälpa en person. Då kan det bli aktuellt med ett förvaltarskap.

Vissa huvudmän vill inte ta emot den hjälp som gode mannen erbjuder. Det kan röra sig om att huvudmannen förbjuder gode mannen att hantera konton eller inte släpper in gode mannen i sin bostad.

Om det efter en längre tid fortfarande inte går att utföra uppdraget tillfredsställande kan gode mannen eller överförmyndarnämnden ansöka om upphörande av godmanskapet.

För att ett förvaltarskap ska bli aktuellt måste det finnas en risk att huvudmannen utför skadliga rättshandlingar. Det kan innebära att huvudmannen skuldsätter sig, slösar bort sina pengar till den grad att till exempel risk för vräkning uppstår eller att huvudmannen blir utnyttjad av andra personer i samhället.

En person som har förvaltare är inte omyndigförklarad. Hen kan fortfarande till exempel rösta i allmänna val, gifta sig, söka jobb och bestämma över sin egen sjukvård.

Den som får förvaltare förlorar däremot sin rättshandlingsförmåga i den omfattning som beslutats av tingsrätten, och det anses vara ett stort ingrepp i den personliga integriteten. Det kan till exempel vara att personen har inte längre har rätt att ingå avtal eller ta ut pengar från sina bankkonton.

Ett förvaltarskap kan anordnas mot någons vilja genom att läkarintyg, eller annan likvärdig utredning, ersätter den enskildes samtycke.

En förvaltare kan avgöra vad som är bäst för huvudmannen, i sociala och ekonomiska angelägenheter, och agerar utan samtycke. Förvaltaren bör däremot, i största möjliga utsträckning, ha en kommunikation med sin huvudman.

I de viktigaste frågorna, som rör annat än rutinmässig hushållsekonomi, måste förvaltaren ha överförmyndarnämndens tillstånd för sina åtgärder.

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats finns Rollkoll, ett material om ställföreträdarens roll samt om rollfördelningen i relation till andra aktörer. Här hittar du Rollkoll

Den enskilde, dennes närmaste släktingar eller den gode mannen (om sådan finns) är behöriga att ansöka om förvaltare. Ansökan skickas till tingsrätten.

Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla behov av förvaltare till överförmyndarkontoret.

Saknar den enskilde förmågan att vårda sig själv och/eller sin egendom, kan en domstol besluta om förvaltarskap.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-07-09