Till startsidan
Till startsidan

Nyheter från överförmyndarkontoret

Här får du reda på viktigt information som kan ha betydelse för ditt uppdrag. Det kan vara myndighetsbeslut som berör din huvudman, när vi håller utbildningar, hur vi ligger till med granskningen eller annan information som du har nytta av i ditt uppdrag.

Nyhetsbrevet kommer att publiceras en gång i månaden men med uppehåll över sommaren.

Publicerat: 2024-06-11

 

Årsräkningar – hur ligger vi till

Målet uppnått!

Alla årsräkningar som lämnats in före 1 mars, och som var kompletta, har nu granskats och arvoderats.

Vi har granskat 86 % av årsräkningarna och arbetet fortsätter med de som lämnats in 1 mars eller senare, samt de som behöver kompletteras.

 

Beslut om flytt

Ett återkommande ämne är ersättning vid flytt. Som ställföreträdare får du normalt inte ersättning för detta, eftersom det inte ingår i uppdraget. Nämnden har därför fattat ett beslut i frågan och här är vad som gäller för Överförmyndarnämnd i samverkan:

”Om en huvudman inte har anhöriga eller andra som kan hjälpa till vid en flytt eller inte har ekonomi för att kunna anlita en flyttfirma kan en ställföreträdare själv hjälpa till med flytten. För att ställföreträdaren ska kunna få flyttarvode för detta ska hen ha varit i kontakt med överförmyndarkontoret innan flytten sker. Huvudregeln är att huvudmannen själv ska stå för arvodet, enligt 12:16 FB.

Ersättning för flyttarvode utgår 175kr/timme. Flyttarvodet innebär att ställföreträdaren får ersättning för praktiska insatser vid huvudmannens flytt, till exempel bära möbler, packa saker mm.

Milersättning á 25 kr per mil kan utgå om det inte kan lösas på annat sätt.”

Detta innebär att det finns möjlighet att få arvode för flytt men du måste då först ha kontaktat överförmyndarkontoret. Genomför du flytten utan att kontaktat kontoret riskerar du att bli utan ersättning.

 

Nyhetsbrevet tar semester

Nyhetsbrevet gör ett sommaruppehåll och är tillbaka i september.

Under sommaren har även vi på kontoret semester vilket gör att det kan ta lite längre tid att få svar från oss. Det kan även vara svårare att komma fram på telefonen om det är många som ringer.

Tänk på att du alltid kan mejla, så hör vi av oss så fort vi kan. Vet du inte vem du ska kontakta kan du alltid mejla till vår funktionsbrevlåda ofn@forshaga.se

Våra kontaktuppgifter hittar du här: Överförmyndarkontoret, öppettider och kontakt - Forshaga

 

Trevlig sommar önskar Överförmyndarkontoret!

Publicerat: 2024-05-13

 

Årsräkningar – hur ligger vi till

Vi har hittills fått in 557 årsräkningar och vi har granskat 66% av dem.

Målsättningen är att en årsräkning som lämnats in före 1 mars och som är komplett samt korrekt ska få arvodet utbetalt före midsommar.

 

Ny medarbetare!

Vi hälsar Malin varmt välkommen till kontoret!
Malin är nyexaminerad jurist vid Karlstad Universitet och gjorde sin första dag hos oss i början på april. Hon kommer ursprungligen från Lundsbrunn men är numera bosatt i Karlstad med sin sambo.

Malin kommer att vara ansvarig handläggare för nummer 22-26, samt underåriga i Grums kommun, så snart hon är varm i kläderna.

 

Får man ta semester som god man och förvaltare?

En god man eller förvaltare kan självklart åka på en semesterresa. Du kommer dock fortfarande att vara god man eller förvaltare under semestern, vilket innebär att det kan vara bra att förbereda vissa praktiska saker innan du åker bort.

Underrätta huvudmannens anhöriga och professionella nätverk om din semester samt hur de kan kontakta dig om något akut inträffar. Se även till att eventuella fickpengar finns tillgängliga och att huvudmannens räkningar kommer att betalas under tiden du är borta.

 

Redovisa girobetalning kuverttjänst

Om du använder dig utav girobetalning kuverttjänst ska du i fortsättningen summera alla girobetalningar på årsräkningen i en egen post. Posten kompletterar du med en bilaga som visar vilka olika kostnader som omfattats av betalningarna.

Detta blir ingen större skillnad för dig eftersom du idag redovisar vad som omfattas av betalningen direkt i årsräkningen. Det kommer däremot göra att vår granskning går fortare då vi enklare kan stämma av totalsumman som betalats med giro och se i bilagan vad som ingår.

Tänk på att även skicka med betalordrarna som underlag, om det inte framgår på kontoutdraget vad som betalats.

Publicerat: 2024-04-12

 

Årsräkningar – hur ligger vi till

Vi har hittills fått in 543 årsräkningar och vi har granskat 50% av dem.

Målsättningen är att en årsräkning som lämnats in före 1 mars och som är komplett samt korrekt ska få arvodet utbetalt före midsommar.

 

Val till EU

Den 6–9 juni 2024 är det EU-val. Att rösta är alltid viktigt – i kommunvalet, regionvalet, riksdagsvalet och EU-valet. Glöm därför inte att informera och hjälpa din huvudman att rösta om det är någon hen vill göra.

Läs mer om valet här: EU-valet 2024: allt du behöver veta (europa.eu)

 

Flytta åt hm

När huvudmannen flyttar är du som ställföreträdare spindeln i nätet. Du bevakar huvudmannens rätt men utför inte något praktiskt arbete. Du kan exempelvis ta kontakt med flyttfirma, auktionsfirma eller uppköpare av bohag som tar hand om hela avvecklingen om inte anhöriga är behjälpliga.

Finns inga anhöriga som kan hjälpa till, och huvudmannen saknar medel för att bekosta flytt och städning, ansöker du i god tid om ekonomiskt bistånd.

Kontakta överförmyndarkontoret först
Eftersom det inte ingår i uppdraget att utföra praktiska sysslor är det inte heller arvodesgrundande. Det innebär att om du hjälper huvudmannen med flytten utan att först fått det godkänt från överförmyndarkontoret, kan du inte kräva att få arvode för det.

 

Information från Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten ber om hjälp med att sprida information om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Uppskattningar visar att många pensionärer riskerar att gå miste om ersättningen för att de inte ansöker. Som ställföreträdare i uppdrag med omfattningen ”bevaka rätt” kan du ansöka för din huvudmans räkning om hen inte kan göra det själv.

Det är tre steg för att ansöka:

 1. Ta fram alla uppgifter som behövs
  Pensionsmyndigheten frågar om bostadskostnad, inkomster och tillgångar.
 2. Gör en beräkning
  På webbplatsen pensionsmyndigheten.se/beraknabt kan du själva testa och göra en beräkning. De ger svar direkt om du bör gå vidare med en ansökan.
 3. Gör ansökan
  Enklast ansöker du på pensionsmyndigheten.se/ansokbt med en e-legitimation.

Det går även ansöka via blankett som man laddar ner från Pensionsmyndighetens webbplats, hämtar på ett servicekontor eller beställer från deras kundservice.

Publicerat: 2024-03-27

Årsräkningar – hur ligger vi till

Vi har hittills fått in 504 årsräkningar och vi har granskat 40% av dem.

Målsättningen är att en årsräkning som lämnats in före 1 mars och som är komplett samt korrekt ska få arvodet utbetalt före midsommar.

 

Arvode

Nu är modulen på plats!

Vi har tidigare informerat om att samtliga arvoden kommer att betalas ut via Forshaga kommun. Ska huvudmannen stå för arvodet kommer en faktura att skickas ut i efterhand. Detta innebär att ställföreträdaren är garanterad att få sitt arvode och för huvudmannen finns möjligheten att göra en avbetalningsplan med kommunen, om medel saknas.

I väntan på modulen har vi inte kunnat arvodera de årsräkningar som huvudmannen ska betala (hela eller delar). Vi kommer inom kort att börja arvodera även dessa.

Har du inte tidigare fått arvode utbetalt via kommunen är det bra om du i förväg anmäler ditt konto till Swedbank och Sparbankernas Lön & Utbetalningstjänst.
Enklast gör du det här Kontoregister – anmäl konto | SUS | Elstöd | Avi | Swedbank men du kan även göra det via något av deras bankkontor.

 

Utbildningen Dela din kunskap

Detta är en utbildning från Kronofogden och den riktar sig till dig som möter personer som riskerar att få eller redan har ekonomiska problem.

Utbildningen ger mer kunskap om

 • överskuldsättning,
 • hur livshändelser kan påverka ekonomin,
 • Kronofogdens roll,
 • vilka som har skulder hos oss,
 • skuldens väg,
 • skuldsanering,
 • vräkning.

Den komprimerade webbutbildningen tar cirka 35 minuter att genomföra. Du behöver ingen inloggning och du kan göra den när det passar dig.

Länk till utbildningen: Dela din kunskap - Dela din kunskap (kronofogden.se)

Publicerat: 2024-02-12

Tänk på portot!

Nu när det är dags att lämna in årsräkningen och redogörelsen är det viktigt att kontrollera så att portot stämmer.

Forshaga kommun hämtar inte ut ofrankerad/underfrankerad post. Det innebär att du riskerar att bli sen med din årsräkning, och om avsändare saknas kan du behöva göra om hela årsräkningen.

Årsräkningar – hur ligger vi till?

Vi har hittills fått in 161 årsräkningar av totalt 559, varav vi har granskat 46 av de inkomna.

Totalt har vi granskat 8% av årsräkningarna.

Målsättningen är att en årsräkning som lämnats in före 1 mars, och som är komplett samt korrekt, ska få arvodet utbetalt före midsommar.

Välkommen att lyssna på en av Sveriges mest kunniga inom överförmyndarområdet!

Sveriges kommuner och regioners förbundsjurist Kalle Larsson ger en föreläsning i två delar. Den första delen innehåller generell information om ställföreträdarskap och såväl svårigheter som praktiska tips i uppdraget. Den andra delen är främst inriktad på den ekonomiska familjerätten med fokus på åtgärder och tips i samband med bodelning samt dödsbon. Aktuella rättsfall vävs in i föreläsningen och det finns möjlighet att ställa frågor såväl under som efter föreläsningen.

Eftersom det finns begränsat med platser är det först till kvarn som gäller. Bokningsbekräftelse skickas efter sista anmälningsdag.

Dag: onsdagen den 13 mars
Tid: klockan 17.00–19.30
Plats: Holken, Mariebergsskogen i Karlstad
Anmälan via mejl: ofn@forshaga.se

Sista dag för anmälan är 3 mars 2024.

Detta är ett samarbete mellan Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd, Östra Värmlands överförmyndarnämnd och Överförmyndarnämnd i samverkan.

Webbinarium: Problematisk skuldsättning hos utrikes födda

Konsumentverkets webbinarium syftar till att ge kunskap om hur ekonomiska förutsättningar och brist på stöd riskerar att leda till problematisk skuldsättning hos utrikes födda.

Föreläsare är Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson och analytiker på Kronofogden, Ismahan Avranci, budget- och skuldrådgivare i Järfälla och Samar Al-Abayechi, integrationshandläggare i Sundbybergs kommun.

Sista dag för anmälan är 11 mars 2024.

Läs mer och anmäl dig här:
Problematisk skuldsättning hos utrikes födda | Konsumentverket

På Konsumentverkets webbplats kan du även ta del av deras tidigare webbinarium. Du hittar dem här: Webbinarium | Konsumentverket

Publicerat: 2024-01-15

Årsredovisning

Årsredovisningen för 2023 ska vara inlämnad före den 1 mars! Kom ihåg att skriva under årsräkningen och redogörelsen innan du skickar in blanketterna till oss.

Behöver du begära anstånd?

Det kan du nu göra via våra e-tjänster: Omsorg och hjälp (forshaga.se)

Skicka in kompletteringar digitalt

Via vår e-tjänst (Omsorg och hjälp (forshaga.se)) kan du nu skicka in de flesta kompletteringar till oss digitalt. Är det en fråga som ska besvaras kan du skriva ditt svar i en fritextruta eller så kan du ladda upp det efterfrågade dokumentet.

Brukar du ge din huvudman kontanter?

För att underlätta redovisningen vid kontanthantering har vi tagit fram en blankett som du kan använda. Kontakta oss så skickar vi ut blanketten till dig.

Beställ information från Försäkringskassan

Försäkringskassan möjliggör för dig som ställföreträdare att inhämta viss information om din huvudman. Innan du kan använda dig av tjänsten, är det viktigt att du har lämnat in ditt registerutdrag till Försäkringskassan, för varje enskilt ärende.

Beställ underlag digitalt via Mina sidor

 • Logga in som ställföreträdare och klicka på Beställ underlag för årsredovisning.
 • Fyll i personnummer för en eller flera huvudmän och klicka på beställ.
 • Underlaget kommer med posten. Viss information kommer att lämnas direkt via pdf.

Tänk på att du kommer se skattepliktiga ersättningar, men inte automatisk löneutmätning eller ersättningar som är skattefria. I de fallen tar du kontakt med deras kundtjänst. Kontaktuppgifter till Försäkringskassans kundtjänst finner du på deras hemsida: www.forsakringskassan.se

Statens servicecenter

Du kan även uppsöka Statens servicecenter, med servicekontor i Karlstad och Hagfors, för att få fram underlag. Be om summering av ersättning från respektive myndighet fördelat på bruttoinkomst, skatt och bostadstillägg eller bostadsbidrag.

Tänk på att när du som ställföreträdare besöker ett servicekontor kan du behöva visa ditt förordnande.

Publicerat: 2023-12-20

Årsräkningskvällar i Forshaga och Hagfors!

Som vanligt kommer vi att hålla utbildning i upprättandet av en årsräkning. Nytt för i år är att det finns två tillfällen och vi hoppas att så många som möjligt tar chansen och kommer.
Den första utbildningen kommer vara i Forshaga den 10 januari kl. 18.00, i Folkets hus, och den andra i Hagfors den 17 januari kl. 18.00, på Hotell Monica. Inbjudan kommer, håll utkik!

Ansök digitalt om merkostnadsersättning hos Försäkringskassan

Från och med den 15 december kan du som ställföreträdare ansöka om merkostnadsersättning för din huvudman via Mina sidor, hos Försäkringskassan. I samband med att du ansöker är det möjligt att ladda upp medicinska underlag och även arvodesbeslut, om den kostnaden ska ingå i ansökan om ersättning.

Försäkringskassan har även tagit fram informationsfilmer som bland annat handlar om vilken typ av kostnad som kan godtas som merkostnad, se filmerna här: Så här fungerar merkostnadsersättning - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Svårlurad! – en informationskampanj

Sveriges banker har tillsammans tagit fram en informationskampanj mot bedrägerier som du kan läsa mer om här Svårlurad - Tillsammans hjälps vi åt att stoppa bedrägerierna. (svarlurad.se)

Det är även viktigt att du informerar din huvudman för att hen ska undvika att bli lurad. Så här beskriver de kampanjen på hemsidan:
”Allt fler människor utsätts för bedrägerier som har utvecklats till att bli ett växande samhällsproblem. Därför har Sveriges banker tagit initiativ till en gemensam informationskampanj för att uppmärksamma problemet och komma med konkreta tips och råd om hur man själv kan skydda sig och sina närstående mot bedrägerier. Initiativet Svårlurad! syftar till att alla ska bli just det – Svårlurade.”

Dags för ett till uppdrag?

Vi har många uppdrag där vi saknar någon som kan ta på sig att bli god man eller förvaltare. Har du utrymme för ett till? Är du intresserad skickar du ett mejl till ofn@forshaga.se så kontaktar vi dig.


God Jul & Gott nytt år
Önskar Överförmyndarnämnd i samverkan

Publicerat: 2023-11-17

Nya e-tjänster!

Överförmyndarkontoret har påbörjat arbetet med att utveckla våra e-tjänster och inom kort kommer de första att publiceras på webben. I samband med att e-tjänsterna utvecklas kommer blanketterna att tas bort från hemsida. Detta beror på tillgänglighetsdirektivet där blanketter är en sådan del som kan vara problematiskt för personer med funktionsnedsättning samt äldre. Blanketterna kommer inte att tas bort omgående, men spara gärna ner de du behöver redan nu.

Årsräkningskvällar!

Vi kommer som vanligt att hålla utbildning i upprättandet av en årsräkning. Nytt för i år är att det kommer vara två tillfällen. Det första kommer vara i Forshaga den 10 januari kl. 18.00, i Folkets hus, och det andra i Hagfors den 17 januari kl. 18.00, på Hotell Monica. Inbjudan kommer senare.

Känner du någon som vill göra skillnad?

Du kanske har en vän, kollega eller bekant som vill bli ställföreträdare och göra skillnad för en medmänniska? Tipsa gärna om vår intresseanmälan som finns här: Intresseanmälan för att bli ställföreträdare (god man, förvaltare) (forshaga.se)

Är du själv intresserad av fler uppdrag är du välkommen att höra av dig till oss. Du når oss lättast via mejl på: ofn@forshaga.se

Ny webbutbildning från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har genomfört projektet ”Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare” där de bland annat tagit fram två webbutbildningar. Den ena webbutbildningen riktar sig till dig som ställföreträdare och den andra är anpassad för huvudmän. Här kan du ta del av webbutbildningarna: Rätt att delta – En webbutbildning för gode män och förvaltare - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (rfs.se)

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-06-11