Till startsidan
Till startsidan

Du som är god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare handlar om att hjälpa en medmänniska. En god man eller förvaltares huvudsakliga uppgift är att representera någon som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Att vara god man eller förvaltare är ett frivilligt och till stor del ideellt uppdrag som ger dig rätt till ett visst arvode. Arvodet bestäms av överförmyndaren som vid bedömningen utgår från uppdragets karaktär, omfattning och krav på engagemang. Arvodet betalas generellt ut en gång per år i efterskott.

Vad krävs för att bli god man?

I föräldrabalken sägs att du ska vara ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”. Konkret innebär det bland annat att du inte får ha några betalningsanmärkningar och att du inte har blivit dömd för någon brottslighet. Det krävs också att du är ordningsam och har ett gott ekonomiskt sinnelag, att du har ett sunt förnuft och ett gott omdöme samt att du har förmåga att engagera dig för andra människor. Självklart krävs också att du kan avsätta tid för dina uppdrag som god man eller förvaltare.

Överförmyndarkontoret kontrollerar samtliga personer som vill bli ställföreträdare så de inte förekommer i polisens belastningsregister, i socialtjänstens register eller har några betalningsanmärkningar.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-07-12