Till startsidan
Till startsidan

Altan, uteplats, pool, skärmtak

Planerar du att bygga altan, uteplats, pool, sätta upp ett skärmtak eller glasa in? Då kan du behöva söka bygglov. Här kan du läsa om vilka regler som gäller.

Altan och uteplats

Du får bygga ett altangolv utan att söka bygglov, om det är maximalt 1,8 meter över marken.

Bygglov krävs om golvet byggs så att det blir ett rum under, som ett förråd, en källare eller ett garage. Ett altangolv ovanpå en byggnad eller ett tak behöver också bygglov. Du kan även behöva bygglov om din altan påverkar byggnadens utseende avsevärt.

Skärmtak, inglasning och uterum

Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du bygga ett skärmtak över ditt altangolv, uteplats, balkong eller entré utan bygglov. Detta förutsatt att taket inte är större än 15 kvadratmeter och inte sträcker sig närmre tomtgränsen än 4,5 meter.

Att sätta väggar och glaspartier under ett skärmtak kräver dock alltid bygglov, även om skärmtaket från början var bygglovsbefriat.

Pool

Du behöver oftast inte bygglov för att bygga en pool. Poolen kan dock, beroende på hur den är utformad, anses vara något annat och då kräva bygglov. Det kan tex. vara om du bygger ett tak över poolen, en altan eller ett plank runt poolen. Ändrar du markens höjdnivå kan du behöva söka marklov. En anmälan kan krävas om du ansluter poolen till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Tänk också på att det finns bestämmelser för skydd mot drunkning i Boverkets byggregler.

Är du osäker rekommenderar vi att du tar kontakt med miljö- och byggförvaltningen och diskuterar om det krävs bygglov i just ditt fall. Läs mer om vad som gäller för poolbygge på Boverkets webbplats.

Hur går det till?

När du söker bygglov för exempelvis en inglasad altan så kontrollerar först handläggaren om ditt ärende är komplett med alla handlingar som behövs. Fattas det något begärs kompletteringar in. Kommunen har tio veckor på sig att besluta från det att ansökan är komplett. Vanligtvis går det fortare än så om alla handlingar finns med från början och åtgärden är planenlig. Men tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan du har tänkt att bygga då det periodvis kan vara lång kö, speciellt innan sommaren.

En komplett ansökan behöver innehålla:

  • Ansökan om bygglov med underskrift, alternativt en anmälan, om ditt bygge är maximalt 15 kvm.
  • Fasadritningar sett från samtliga väderstreck där byggnationen syns.
  • Situationsplan (en tomtkarta där man ser byggnader uppifrån samt vad du har tänkt att bygga med angivna mått)
  • Medgivande från granne (om byggnaden ligger närmre tomtgräns än 4,5 meter).
  • Förslag till kontrollplan.

Handläggaren kontrollerar om din åtgärd är i enlighet med detaljplan för ditt område eller enligt de områdesbestämmelser som gäller. Är den det så kan bygglov beviljas. I undantagsfall kan bygglov beviljas om avvikelsen från detaljplan bedöms som liten. Bedömning görs i varje enskilt ärende.

I vissa fall har handläggaren fått befogenhet från nämnden att själv besluta om bygglov. Om inte måste ärendet beslutas av politikerna i miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden sammanträder en gång per månad, dock inte i juli månad.

När du har fått ditt beslut om bygglov och ett startbesked får du börja bygga. För att få ta ditt bygge i bruk, det vill säga börja använda det, måste du skicka in din kontrollplan med underskrift som intygar att allt är uppfyllt enligt ansökan och får då ett slutbesked.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov varierar beroende på handläggningstid, om åtgärden avviker från detaljplan med mera. En altan med skärmtak eller ett inglasat uterum som överensstämmer med detaljplan kostar 4 870 kronor (2023 års index).

Läs om fler exempel på avgifter på sidan "Avgifter, taxor, vad kostar ett bygglov".

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av