Till startsidan
Till startsidan

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Kulturhistoriska byggnader skyddas av speciella regler i plan- och bygglagen. Lagen ställer högre krav på underhåll och ändringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Därför kan det även behövas bygglov för små ändringar.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan också skyddas av bestämmelser i detaljplaner eller i så kallade områdesbestämmelser. Skyddet handlar då oftast om att bevara en byggnads yttre attribut eller ett områdes karaktär. Byggnaden kan även ingå i de riksintressen för kulturvården som länsstyrelsen har pekat ut.

Kulturmiljövårdsprogram

Forshaga kommun har ett kulturmiljövårdsprogram som är upprättat år 2000. I detta program finns olika byggnader och områden som anses vara kulturhistoriskt intressanta och värda att bevara.

Munkfors kommun har ett kulturmiljöprogram från 2010 samt en kulturhistorisk inventering gjord 1974. Både Forshagas och Munkfors program finns att se på miljö- och byggförvaltningen i Forshaga.

Bygglov

Ofta behöver du söka bygglov om du ska göra yttre förändringar på en kulturhistorisk byggnad. Detta för att kommunens handläggare ska få möjlighet att kontrollera eventuella förändringar mot befintliga bestämmelser som kan finnas i en detaljplan eller områdesbestämmelser. I vissa ärenden behöver kommunen samråda med personer som är särskilt kunniga inom ett visst område (sakkunniga).

Ibland är bygglovsplikten utökad för kulturhistoriska byggnader vilket är reglerat i områdesbestämmelser eller detaljplan. När utökad lovplikt gäller är bygglovet avgiftsbefriat.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av