Till startsidan
Till startsidan

Kaminer och eldstäder

Har du tänkt att installera en kamin eller annan eldstad behöver detta först anmälas till miljö- och byggförvaltningen. Du behöver invänta ett beslut om startbesked innan installationen får påbörjas och ett beslut om slutbesked innan eldstaden får börja användas.

Anmälan

Anmäl installation eller ändring av eldstad/rökkanal via e-tjänst. Bifoga en planritning som visar var eldstaden ska placeras samt en prestandadeklaration som visar att eldstaden/rökkanalen är typgodkänd.

Ska du även installera en ny rökkanal behöver vi en fasadritning där man ser utifrån var rökkanalen kommer upp. Den måste vara placerad minst en meter över taktäckningsmaterial och högre än taknock.

Vi behöver även ett förslag till en kontrollplan som ska hjälpa dig som söker att se till att allt går rätt tillväga enligt de krav som ställs enligt lag. Du hittar ett exempel på hur en kontrollplan för en eldstad eller rökkanal kan se ut här på sidan.

Innan du påbörjar installation

Innan du påbörjar din installation är det viktigt att du inväntar ett beslut om startbesked från kommunen, vilket du får när vi fått in alla de handlingar vi behöver enligt ovan och kan handlägga ditt ärende.

Innan du börjar elda

Innan du får börja använda din eldstad eller rökkanal ska den besiktas av en skorstensfejarmästare och du ska ha fått ett beslut om slutbesked. Detta slutbesked utfärdas av kommunen när du har skickat in en signerad kontrollplan samt att vi har fått in ett godkänt besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästaren.

Besiktningsprotokollet intygar att din eldstad eller rökkanal har installerats korrekt och att den har rätt brandskydd och taksäkerhet.

Först när du har fått ditt slutbesked får du börja använda din eldstad.

Elda rätt

  • Du eldar rätt om röken är nästan osynlig vid varmt väder.
  • Du eldar rätt om röken är vitaktig vid kallt väder då vattenångan kondenserar i kylan.
  • Om röken är svart eller gul tyder det på dålig förbränning eller fel bränsle.
  • Kontrollera röken så att den inte slår ner på grannarnas hus. 
  • Använd torr ved, det vill säga hugg veden ett år i förväg, lagra den sedan torrt.
  • Använd miljögodkända pannor, kaminer, braskaminer och spisinsatser.
  • Småelda inte, utan hellre sällan och rejält.
  • Tillräckligt med luft och förbränningstemperaturer runt 900 °C – 1 000 °C är en nödvändighet för en optimal förbränning och ger det bästa energiutbytet.
  • Om du har vedpanna, komplettera den gärna med en ackumulatorvolym på minst 1 500 liter. Då behöver du bara elda en gång per dag för att värma huset.

Om du störs av grannens vedeldning prata med din granne i första hand. Om röken är så omfattande att det finns risk för att hälsoproblem uppstår kan miljö- och byggnämnden förbjuda eldningen. Detta trots att eldningsanordningen är godkänd och trots att installationen tidigare har godkänts av miljö- och byggnämnden.

Kontakt

Du når miljö- och byggförvaltningen lättast via växeln 054-17 20 00 som kopplar dig till rätt person beroende på vilket ärende du har. Miljö- och byggförvaltningen har telefontid vardagar klockan 10-12, utom tisdagar. Du kan också skicka e-post till förvaltningen på: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av