Till startsidan
Till startsidan

Hissar och andra motordrivna anordningar

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet när det handlar om hissar och motordrivna anordningar i bostäder, affärs- och kontorshus samt för huvuddelen av dessa i industrier.

Installation kräver anmälan till kommunen

Innan du ska installera en ny hiss eller väsentligt ändra på en befintlig krävs att du gör en anmälan enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) till miljö- och byggförvaltningen och inväntar startbesked. Hissar och andra motordrivna anordningar ska vara utförda, installerade och kontrollerade så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn.

Besiktningskrav

Hissar och andra motordrivna anordningar ska besiktigas enligt följande:

  • innan anordningen tas i bruk första gången, så kallad första besiktning
  • med intervaller på minst sex månader och högst sex år, så kallad återkommande besiktning eller
  • innan anordningen för första gången tas i bruk efter att ha ändrats, så kallad revisionsbesiktning.

Besiktning ska utföras av en besiktningsman från ett ackrediterat besiktningsorgan och resultatet av besiktningen ska anslås i hissen. En motordriven anordning får inte användas om den som äger eller annars ansvarar för anordningen inte kan visa med ett besiktningsprotokoll, att anordningen uppfyller de krav på skydd för säkerhet och hälsa som ställs i plan- och bygglagstiftningen och Boverkets föreskrifter.

Användningsförbud för motordrivna anordningar

En motordriven anordning får inte användas:

  • om ett besiktningsorgan har bedömt att anordningen inte uppfyller krav på skydd för säkerhet och hälsa (PBF 5:12)
  • om anordningen inte har kontrollerats inom föreskriven tid (PBF 5:13)
  • om den som äger eller ansvarar för anordningen inte kan visa upp besiktningsprotokoll på att anordningen uppfyller krav på skydd för säkerhet och hälsa (PBF 5:14).

Tillsynsansvar

Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvaret för att kraven på kontroll och användning av hissar och andra motordrivna anordningar följs. Tillsynen riktas mot ägaren eller den som annars ansvarar för anordningen.

Om du upptäcker att datum för nästa besiktning är passerat, eller om du noterar eller upplever uppenbara brister i en hiss eller motordriven anordning (exempelvis dörrautomatik eller port i parkeringsgarage), kan du anmäla detta till miljö- och byggnämnden.

Om en hiss eller motordriven anordning används i strid mot bestämmelserna ska miljö- och byggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-04-26