Till startsidan
Till startsidan

Avgifter, taxor, vad kostar ett bygglov?

En avgift tas ut för att pröva ditt ärende. Det gäller både förhandsbesked, lovärenden och anmälningsärenden. Avgiften grundar sig på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Taxa

Kommunfullmäktige beslutade 2017 att använda en plan- och byggtaxa baserat på en modell av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Den bygger i stort på hur lång tid en viss typ av ärende tar att handlägga i genomsnitt från start till mål, det vill säga all hantering från inkommen ansökan till avslutat och arkiverat ärende.

Taxan indexuppräknas varje år med cirka 2 %. Ett ärende faktureras efter det årets index som ärendet startades upp.

Ex. ett ärende startas upp 2023-12-01 men beslutas inte förrän 2024-01-08. Debitering sker då enligt 2023 års index.

Nedan följer några prisexempel på vanliga åtgärder.

Exempel på avgifter (2024 års index) inom detaljplan utan avvikelse:

 • Nybyggnad av enbostadshus 23 667 kronor
 • Nybyggnad av komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus utan tekniskt samråd (<50 kvm) 9 261 kronor
 • Nybyggnad av komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus med tekniskt samråd (>50 kvm) 18 008 kronor
 • Tillbyggnad enbostadshus utan tekniskt samråd (<30 kvm)
  9 261 kronor
 • Tillbyggnad enbostadshus med tekniskt samråd (>30 kvm)
  18 008 kronor
 • Fasadändring en-, tvåbostadshus, komplementbyggnad
  4 631 kronor
 • Inglasning av altan/uterum 5 145 kronor
 • Skärmtak >15 kvm, en- eller tvåbostadshus 5 145 kronor
 • Mur eller plank vid enbostadshus utan tekniskt samråd
  3 087 kronor

Exempel på avgifter anmälningsärenden:

 • Installation av eldstad eller rökkanal 3 087 kronor
 • Attefallshus utan tekniskt samråd, maximalt 30 kvm 5 145 kronor
 • Bygglovsbefriad tillbyggnad utan tekniskt samråd, maximalt 15 kvm
  5 145 kronor

Fullständig taxa finns att ta del av på miljö- och byggförvaltningen.

Kontakt

Är du osäker på vad din åtgärd kostar eller vill veta mer om vår taxa är du välkommen att kontakta miljö- och byggförvaltningen. Byggkontoret har telefontider vardagar klockan 10-12, utom tisdagar. Ring via växeln 054-17 20 00 eller skicka e-post: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2024-01-16