Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2021-10-19
Delar av Vinkelgatan är avstäng på grund av ledningsarbeten.
Det gäller sträckan mellan Geijersgatan och Tryckerigatan. Sträckan kommer att vara avstängd under en längre tid.
Läs mer om Delar av Vinkelgatan är avstäng på grund av ledningsarbeten.

Avgifter, taxor, vad kostar ett bygglov?

En avgift tas ut för att pröva ditt ärende. Det gäller både förhandsbesked, lovärenden och anmälningsärenden. Avgiften grundar sig på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Ny taxemodell från 1 mars 2017

Från och med 1 mars 2017 har kommunfullmäktige beslutat att använda en ny taxa enligt en av SKL:s senaste modeller. Den baserar sig i stort på hur lång tid en viss typ av ärende tar att handlägga i genomsnitt från start till mål.

Ärenden som kommit in från och med 1 mars 2017 faktureras efter den nya taxan. Taxan indexuppräknas varje år med cirka 2 %. Ett ärende faktureras efter det årets index som ärendet startades upp.

Ex. ett ärende startas upp 2020-12-13 men beslutas inte förrän 2021-01-08. Debitering sker då enligt 2020 års index.

Nedan följer några prisexempel på vanliga åtgärder.

Exempel på avgifter (2021 års index) inom detaljplan utan avvikelse:

 • Nybyggnad av enbostadshus 20 815 kronor
 • Nybyggnad av komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus utan tekniskt samråd (<50 kvm) 8 145 kronor
 • Nybyggnad av komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus med tekniskt samråd (>50 kvm) 15 838 kronor
 • Tillbyggnad enbostadshus utan tekniskt samråd (<30 kvm) 8 145 kronor
 • Tillbyggnad enbostadshus med tekniskt samråd (>30 kvm) 15 838 kronor
 • Fasadändring en-, tvåbostadshus, komplementbyggnad 4 073 kronor
 • Inglasning av altan/uterum 4 525 kronor
 • Skärmtak >15 kvm, en- eller tvåbostadshus 4 525 kronor
 • Mur eller plank vid enbostadshus utan tekniskt samråd 2 715 kronor

Exempel på avgifter anmälningsärenden:

 • Installation av eldstad eller rökkanal 2 715 kronor
 • Attefallshus utan tekniskt samråd, maximalt 30 kvm 4 525 kronor
 • Bygglovsbefriad tillbyggnad utan tekniskt samråd, maximalt 15 kvm 4 525 kronor

För fler prisexempel se prislista upplagd under rubriken Dokument här på sidan. Fullständig taxa finns att ta del av på byggkontoret.

Kontakt

Är du osäker på vad din åtgärd kostar eller vill veta mer om vår taxa är du välkommen att kontakta miljö- och byggförvaltningen. Byggkontoret har telefontider vardagar klockan 10-12, utom tisdagar. Du når oss via växeln 054-17 20 00 eller på e-post: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av