Till starsidan
Till starsidan
Till starsidan
2020-10-19
Fortsatta problem med trygghetslarmen
De störningar på trygghetslarm som vi haft under förra veckan har fortsatt. Problemet ligger i en fördröjning av larmen. Leverantören arbetar för att lösa problemet. Vid akuta fall kontakta SOS Alarm på 112.
Läs mer om Fortsatta problem med trygghetslarmen

Avgifter, taxor, vad kostar ett bygglov?

En avgift tas ut för att pröva ditt ärende. Det gäller både förhandsbesked, lovärenden och anmälningsärenden. Avgiften grundar sig på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Ny taxemodell från 1 mars 2017

Från och med 1 mars 2017 har kommunfullmäktige beslutat att använda en ny taxa enligt en av SKL:s senaste modeller. Den baserar sig i stort på hur lång tid en viss typ av ärende tar att handlägga i genomsnitt från start till mål.

Ärenden som kommit in från och med 1 mars 2017 faktureras efter den nya taxan. Taxan indexuppräknas varje år med cirka 2%. Ett ärende faktureras efter det årets index som ärendet startades upp.

Ex. ett ärende startas upp 2019-12-13 men beslutas inte förrän 2020-01-08. Debitering sker då enligt 2019 års index.

Nedan följer några prisexempel på vanliga åtgärder.

Exempel på avgifter (2020 års index) inom detaljplan utan avvikelse:

Nybyggnad av enbostadshus 20 516 kronor

Nybyggnad av komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus utan tekniskt samråd (<50 kvm) 8 028 kronor

Nybyggnad av komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus med tekniskt samråd (>50 kvm) 15 610 kronor

Tillbyggnad enbostadshus utan tekniskt samråd (<30 kvm) 8 028 kronor

Tillbyggnad enbostadshus med tekniskt samråd (>30 kvm) 15 610 kronor

Fasadändring en-, tvåbostadshus, komplementbyggnad 4 014 kronor

Inglasning av altan/uterum 4 460 kronor

Skärmtak >15 kvm, en- eller tvåbostadshus 4 460 kronor

Mur eller plank vid enbostadshus utan tekniskt samråd 2 676 kronor

Exempel på avgifter anmälningsärenden:
Installation av eldstad eller rökkanal 2 676 kronor

Attefallshus utan tekniskt samråd, maximalt 25 kvm 4 460 kronor

Bygglovsbefriad tillbyggnad utan tekniskt samråd, maximalt 15 kvm 4 460 kronor

För fler prisexempel se prislista upplagd under rubriken Dokument här på sidan. Fullständig taxa finns att ta del av på byggkontoret.

Kontakt

Är du osäker på vad din åtgärd kostar eller vill veta mer om vår taxa är du välkommen att kontakta miljö- och byggförvaltningen. Byggkontoret har telefontider vardagar klockan 10-12, inte tisdagar. Du når oss via växeln 054-17 20 00 eller epost: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2020-02-12 av