Till startsidan
Till startsidan

Avgifter, taxor, vad kostar ett bygglov?

En avgift tas ut för att pröva ditt ärende. Det gäller både förhandsbesked, lovärenden och anmälningsärenden. Avgiften grundar sig på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Taxa

Kommunfullmäktige beslutade 2017 att använda en plan- och byggtaxa baserat på en modell av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Den bygger i stort på hur lång tid en viss typ av ärende tar att handlägga i genomsnitt från start till mål, det vill säga all hantering från inkommen ansökan till avslutat och arkiverat ärende.

Taxan indexuppräknas varje år med cirka 2 %. Ett ärende faktureras efter det årets index som ärendet startades upp.

Ex. ett ärende startas upp 2022-12-01 men beslutas inte förrän 2023-01-08. Debitering sker då enligt 2022 års index.

Nedan följer några prisexempel på vanliga åtgärder.

Exempel på avgifter (2023 års index) inom detaljplan utan avvikelse:

 • Nybyggnad av enbostadshus 22 402 kronor
 • Nybyggnad av komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus utan tekniskt samråd (<50 kvm) 8 766 kronor
 • Nybyggnad av komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus med tekniskt samråd (>50 kvm) 17 045 kronor
 • Tillbyggnad enbostadshus utan tekniskt samråd (<30 kvm) 8 766 kronor
 • Tillbyggnad enbostadshus med tekniskt samråd (>30 kvm) 17 045 kronor
 • Fasadändring en-, tvåbostadshus, komplementbyggnad 4 383 kronor
 • Inglasning av altan/uterum 4 870 kronor
 • Skärmtak >15 kvm, en- eller tvåbostadshus 4 870 kronor
 • Mur eller plank vid enbostadshus utan tekniskt samråd 2 922 kronor

Exempel på avgifter anmälningsärenden:

 • Installation av eldstad eller rökkanal 2 922 kronor
 • Attefallshus utan tekniskt samråd, maximalt 30 kvm 4 870 kronor
 • Bygglovsbefriad tillbyggnad utan tekniskt samråd, maximalt 15 kvm 4 870 kronor

Fullständig taxa finns att ta del av på miljö- och byggförvaltningen.

Kontakt

Är du osäker på vad din åtgärd kostar eller vill veta mer om vår taxa är du välkommen att kontakta miljö- och byggförvaltningen. Byggkontoret har telefontider vardagar klockan 10-12, utom tisdagar. Ring via växeln 054-17 20 00 eller skicka e-post: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-09-08