Till startsidan
Till startsidan

Avgifter, taxor, vad kostar ett bygglov?

En avgift tas ut för att pröva ditt ärende. Det gäller både förhandsbesked, lovärenden och anmälningsärenden. Avgiften grundar sig på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Taxa

Från och med 1 mars 2017 har kommunfullmäktige beslutat att använda en taxa enligt en av SKL:s modeller. Den baserar sig i stort på hur lång tid en viss typ av ärende tar att handlägga i genomsnitt från start till mål.

Ärenden som kommit in från och med 1 mars 2017 faktureras efter den nya taxan. Taxan indexuppräknas varje år med cirka 2 %. Ett ärende faktureras efter det årets index som ärendet startades upp.

Ex. ett ärende startas upp 2021-12-13 men beslutas inte förrän 2022-01-08. Debitering sker då enligt 2021 års index.

Nedan följer några prisexempel på vanliga åtgärder.

Exempel på avgifter (2023 års index) inom detaljplan utan avvikelse:

 • Nybyggnad av enbostadshus 22 402 kronor
 • Nybyggnad av komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus utan tekniskt samråd (<50 kvm) 8 766 kronor
 • Nybyggnad av komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus med tekniskt samråd (>50 kvm) 17 045 kronor
 • Tillbyggnad enbostadshus utan tekniskt samråd (<30 kvm) 8 766 kronor
 • Tillbyggnad enbostadshus med tekniskt samråd (>30 kvm) 17 045 kronor
 • Fasadändring en-, tvåbostadshus, komplementbyggnad 4 383 kronor
 • Inglasning av altan/uterum 4 870 kronor
 • Skärmtak >15 kvm, en- eller tvåbostadshus 4 870 kronor
 • Mur eller plank vid enbostadshus utan tekniskt samråd 2 922 kronor

Exempel på avgifter anmälningsärenden:

 • Installation av eldstad eller rökkanal 2 922 kronor
 • Attefallshus utan tekniskt samråd, maximalt 30 kvm 4 870 kronor
 • Bygglovsbefriad tillbyggnad utan tekniskt samråd, maximalt 15 kvm 4 870 kronor

Fullständig taxa finns att ta del av på miljö- och byggkontoret.

Kontakt

Är du osäker på vad din åtgärd kostar eller vill veta mer om vår taxa är du välkommen att kontakta miljö- och byggförvaltningen. Byggkontoret har telefontider vardagar klockan 10-12, utom tisdagar. Ring via växeln 054-17 20 00 eller skicka e-post: mbn@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av

Sidan uppdaterad:

2023-01-11