Till startsidan
Till startsidan
2024-05-28
Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs
På grund av fiberdragning är endast en körbana öppen. Trafiken regleras med stoppljus. Arbetet beräknas vara klart senast fredag.
Läs mer om Begränsad framkomlighet Storgatan vid Ånäs

Bygga utan bygglov, anmälningsplikt

I den nya plan- och bygglagen finns vissa åtgärder som kräver lov medan andra åtgärder ska anmälas till miljö- och byggnämnden. Det är inte längre så att en åtgärd kan kräva både bygglov och bygganmälan.

Åtgärder som inte kräver lov men som kräver en anmälan och ett tillstånd i form av ett startbesked är följande:  

 • rivning av en byggnad eller del av en byggnad utanför planlagt område, som inte är
  a) en komplementbyggnad, eller
  b) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

 • en ändring av en byggnad, om ändringen berör konstruktionen av byggnadens bärande delar eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt.

 • en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.

 • en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt (anmäls till miljökontoret).

 • en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

 • underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kapitlet 16 § eller 42 § första stycket 5 c plan- och bygglagen (2010:900) eller motsvarande äldre föreskrifter.

 • nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk. Om det vid sådana byggnadsåtgärder som avses i första stycket 2–5 kan antas uppkomma rivningsmaterial som innehåller sådant farligt avfall som avses i plan- och bygglagen eller miljöbalken, ska detta framgå av anmälan.

 • ett eller flera attefallshus på totalt maximalt 30 kvm (gäller som komplement till ett en- eller tvåbostadshus).

 • göra en tillbyggnad på högst 15 kvm (gäller om du har ett en- eller tvåbostadshus).

 • bygga högst två takkupor (gäller om du har ett en- eller tvåbostadshus).

 • inreda ytterligare en bostad (gäller om du har ett enbostadshus).

Bygganmälan via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: av